Семінар – Розвиваємо здібності

РОЗВИВАЄМО ЗДІБНОСТІ КОЖНОЇ ДИТИНИ

Семінар для педагогів з елементами тренінгу

Мета. За допомогою інтерактивної форми роботи підвищувати педагогічну культуру педагогів. Сприяти гармонійному вихованню дітей, розвиткові їхніх здібностей. Зосередити увагу педагогів на унікальному поєднанні здібностей та обдарувань кожної дитини, навчати їх дбайливо ставитися до проявів дитячої індивідуальності.

І. ЗНАЙОМСТВО

 

1.Створюємо « бейджики»

Завдання: за 3 хвилини на аркуші паперу напишіть ім’я, яким би Ви хотіли, щоб Вас називали в групі, та накресліть будь – який символ (емблему), що відображає Вашу індивідуальну сутність, переконання, захоплення чи щось інше, Вас характеризує.

Упродовж 1 хвилини прокоментуйте написане ім’я, розшифруйте та презентуйте емблему.

Обладнання: бейджик, аркуш паперу за розміром бейджика, маркери різних кольорів.

2. Вправа «Правила учасників тренінгу»

Ведучій пропонує спільно скласти правила тренінгової групи, виконання яких зробить роботу ефективною. Запропоновані правила ведучій записує на заздалегідь приготовані аркуші.

Обладнання: аркуш паперу А-1 з написом «Правила учасників тренінгу», маркер, скотч.

Бажано зазначити такі правила:

 

3. Презентація теми заняття (виконує ведучій)

Перегляд відео сюжету «Наші таланти».

Сучасні наукові дослідження свідчать: щонайменше одна дитина з десяти народжується настільки обдарованою, що могла б у майбутньому стати видатною в певній галузі. Половина новонароджених дітей має здібності вище середнього рівня. Таким чином, серед дітей чимало обдарованих. А вже серед підлітків бачимо талановитих значно менше, серед дорослих і поготів. Що ж відбувається з талантом людини? На якому етапі він втрачається?

Причина в тому, що наші батьки та педагоги здебільшого починають займатися розвитком здібностей та обдарувань дітей зі шкільного віку (репетитори, гуртки, художні та музичні школи, спортивні секції). А починати потрібно з народження.

Вправа «Зернята»

Напишіть на аркуші паперу, вирізаному у вигляді зернятка, те, що Ви очікуєте від тренінгу, починаючи зі слів: «Я очікую…». «Посадіть зернятко в землю» (наклейте «зернятка» на великий аркуш паперу, в нижній частині якого схематично зображено землю).

Обладнання: маркери, папір у форми зернятка, ватман, клей.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Вправа «Мозковий штурм»

Створіть асоціативний ряд зі слів, що розкривають суть слова « талант» (висловлюватися всі учасники тренінгу, швидко проговорюють слова – асоціації,які приходять на думку).

2. Інформаційне повідомлення ведучого

«Що таке талант?»

Слово талант означає «дарування» – це визначні природні здібності людини. Щоб осягнути історичний зміст цього слова, звернімося до євангельської притчі про таланти.

Багатий господар, вирушаючи в далекі мандри, скликав слуг і доручив їм своє майно. Одному він дав п’ять талантів, другому – два, третьому – один. (Талантом у давнину називали грошову одиницю). То як же слуги скористалися отриманими талантами? Той, кому дали 5 – вклав їх у справу і отримав ще 5, той, хто отримав2 – надбав ще 2. А той, хто отримав один талант, закопав його в землю. Минув час, господар повернувся додому і почав вимагати звіту.

Слуга, якому було дано п’ять талантів, приніс ще й інші 5, так само було з тим, хто отримав 2 таланти. Потім прийшов слуга, якому було довірено один талант. Він сказав: «Я сховав твій талант у землю, тепер повертаю його тобі». Господар розгнівався на те: «Візьміть у нього талант і віддайте тому, хто має десять. Адже тому, хто має, дано буде, ще й примножиться, а у того, хто не має, забереться й те, що він має».

У нашій розмові ця притча, звичайно, стосується не грошей, а тих скарбів, які кожному даються від народження. Людина, яка навчиться правильно розпоряджатися своїми природними обдарованнями, зуміє надбати їх ще більше. А той, хто зариє їх у землю, не лише не набуде інших, а й втратить ті, що мав.

 

3. Вправа «Визначаємо і класифікуємо здібності»

Перш ніж виявити й розвинути здібності дитини, треба мати чіткі уявлення про них. Пропоную членам групи назвати різноманітні здібності, які може мати людина. Запропоновані відповіді обговорюємо та фіксуємо на заздалегідь підготовленому плакаті «Здібності людини».

Обладнання: плакат «Здібності людини», маркер.

Ведучий за отриманими відповідями вписує назви здібностей на плакаті:

Розподіл учасників на групи.

4. Вправа «Працюємо з обдарованими дітьми»

Фізіологи та психологи говорять про значні розумові можливості маленьких дітей, адже мозок людини формується загалом протягом перших 5-6 років її життя:

У сучасній дошкільній педагогічній науці існують кілька підходів до роботи зі здібними та обдарованими дітьми. Узагальнивши наявні рекомендації, можна сказати, що система відповідальної роботи складається з трьох етапів. Отже, кожна група має проаналізувати зміст кожного етапу, визначити реальний порядок їх перебігу і прокоментувати своє рішення.

І етап – «Пошукова робота»

 1. Спостереження за вихованцями.
 2. Психолого – педагогічна діагностика здібностей кожної дитини.
 3. Прогнозування домінантного розвитку певних здібностей дитини.
 4. Створення таблиці даних про нахили та здібності дітей групи(закладу).

ІІ етап – « Вирощуємо таланти »

 1. Організація спеціальних занять з дітьми у підгрупах.
 2. Організація різних видів діяльності з дітьми у підгрупах.
 3. Робота за індивідуальними програмами розвитку.
 4. Залучення батьків до цілеспрямованого розвитку певних здібностей дитини.

 

ІІІ етап – «Підтримка талантів»

 1. Організація відповідних видів діяльності дітей ( інтелектуально-дослідницької, конструкторської, мовленнєвої, фізичної, музичної, художньої тощо) та їх участі у виставках, оглядах, виставах, концертах, змаганнях.
 2. Інформування громадськості про здобутки дітей через ЗМІ.
 3. Співпраця з майбутнім учителем дитини.

Однак така організація роботи з дошкільниками має вибірковий характер і дає змогу ефективно розвивати саме ті здібності та обдарування дитини, які вже проявилися чи починають проявлятися. А її потенційні можливості ще можуть залишатися в тіні. Тому сьогодні з’явилися й інші науково обґрунтовані до розвитку вихованців.

Розглянемо період довкілля. Він поділяється на три фази.

І фаза – сенсибілізаційна 93-4,5 року). Дитині мають бути забезпечені належні умови для пізнання довкілля, а також для нагромадження інформації про світ(тут важливо стежити за наявністю в дитини активного пізнавального інтересу, а в разі його спаду чи відсутності слід негайно скоригувати освітню роботу).

ІІ фаза – сатураційна (4,5-6 років). У дитини, «перенасиченої» знаннями про довкілля, спостерігається помітний спад пізнавальної активності і зацікавленість лише окремими видами діяльності. Головне – вчасно помітити появу вибірковості в пізнавальних інтересах, позаяк згодом вони взагалі можуть завуалюватися і взагалі зникнути

ІІІ фаза – орієнтаційна(6-7 років). У цей час важливо створити належні умови для занять дитини тим видом діяльності, до якої у неї зберігається пізнавальний інтерес.

5. Вправа «Вирощуємо таланти»

За формами роботи педагоги розподіляються на групи, емблемою яких є квітка з відповідним кольором пелюсток:

Ранній вік:

Молодший та середній вік:

Старший вік:

ІІІ. ЗАКІНЧЕННЯ

«Нива побажань»

Ведучий пропанує всім учасникам написати на « колосках» свої враження від семінару, побажання, пропозиції організаторам. Потім кожен зачитує свої нотатки та розміщує їх на плакаті із зображенням ниви.

Обладнання: аркуш ватману з вправи «Зернятко», «колоски», авторучки за кількістю учасників.

1. Вправа «Мозковий штурм»

Створіть асоціативний ряд зі слів, що розкривають суть слова « талант» (висловлюватися всі учасники тренінгу, швидко проговорюють слова – асоціації,які приходять на думку).

2. Вправа «Визначаємо і класифікуємо здібності»

Перш ніж виявити й розвинути здібності дитини, треба мати чіткі уявлення про них. Пропоную членам групи назвати різноманітні здібності, які може мати людина. Запропоновані відповіді обговорюємо та фіксуємо на заздалегідь підготовленому плакаті «Здібності людини».

Обладнання: плакат «Здібності людини», маркер.

Ведучий за отриманими відповідями вписує назви здібностей на плакаті:

Розподіл учасників на групи.

3. Вправа – « Вирощуємо таланти »

 1. Організація спеціальних занять з дітьми у підгрупах.
 2. Організація різних видів діяльності з дітьми у підгрупах.
 3. Робота за індивідуальними програмами розвитку.
 4. Залучення батьків до цілеспрямованого розвитку певних здібностей дитини.

Ранній вік:

Молодший та середній вік:

Старший вік: