Гурткова робота

ПРОГРАМА ГУРТКА

“Музичний дивограй”

                                                                                                  Схвалено засіданням педагогічної ради

                                                                                                  Сумського ДНЗ №13 “Купава”

                                                                                                  від 31.08.2016 року, протокол №1

Підготувала:  Сударенко Ірина  Леонідівна, музичний керівник Сумського ДНЗ №13 “Купава”

Пояснювальна записка

Одним із пріоритетних завдань дошкільної освіти є створення сприятливих умов для особистого становлення та творчої самореалізації кожної дитини. Музика – це вид мистецтва, що істотно впливає на становлення особистості в дошкільному віці.
Базовий компонент у сфері «Мистецтво» пропонує цілеспрямовано організувати діяльність мистецтва за принципом інтеграції, тобто гармонійно поєднувати на заняттях та у різних життєвих ситуаціях музичні, літературні фрагменти, втілюючи образи в різних видах художньої діяльності. Важливим результатом опанування діяльності мистецтва в дошкільному віці є усвідомлення дитиною себе як суб’єкта творчості, художника, композитора здатного не тільки відображати отриманні враження, але й інтерпретування їх, збагачувати своїм досвідом, творчо само втілюватися в різних видах художньої діяльності.
Новітні психолого-педагогічні дослідження підтверджують велике значення і необхідність раннього музичного виховання, що відповідає природним закономірностям інтелектуального і психічного розвитку дитини.
Музичне виховання на сучасному етапі розвитку дошкільної освіти потребує вагомих змін. Система музичного виховання Карла Орфа здобула багато шанувальників в усьому світі. Діти повинні не тільки слухати і відтворювати музичні твори написані композиторами, а й створювати та виконувати свою дитячу елементарну музику. Ця система музичного виховання побудована на елементарному музикуванні, де провідну роль відіграє ритм. Використання на заняттях елементів музичної системи дає змогу оптимально поєднувати кілька видів діяльності дошкільників: логоритміку, спів, рух, гру на музичних інструментах. Така синкретична діяльність розвиває творчий потенціал, адже діти не тільки слухають і виконують музику, а й самі її творять.
В умовах національного духовного відродження великого значення набуває колективне навчання гри на музичних інструментах та музичних іграшках в дошкільному навчальному закладі. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» і спрямована на реалізацію основних завдань дошкільного навчального закладу.
Гурток «Музичний водограй» організовується на основі урахування інтересів та здібностей вихованців 5-6 років. Гурткові заняття проводяться у другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей. Відбір дітей до гуртка проходить у формі індивідуального прослуховування дітей, під час якого дитина має без помилок чисто, ритмічно відстукати долонями запропоновані ритмічні малюнки різної фактури, проспівати просту знайому пісеньку, на музичному молоточку простукати ритмічний малюнок, чітко інтонуючи задану мелодію.
Зміст програми відповідає дидактичним принципам: від простого до складного; від дійсності – через мистецтво – до життя, єдності навчально-пізнавальної та творчої діяльності, інтегрованості, рівноправності, доступності, активності, наступності, цілісності систем.
Актуальність програми визначається тим, що гурткові заняття сприяють активному творчому самовираженню дітей, всебічному розвитку творчості та інтелекту дитини. Створенню сприятливих умов для особистісного становлення та творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку ціннісного ставлення до світу Культури. Але насамперед – це радість дії, що формує безмежну творчість, породжує красу, веде до істини, гармонії, мрії.

Мета гуртка

Задоволення потреби й цікавості дітей до музичної творчості. Ознайомлення дітей з різновидами музичних інструментів і музичних іграшок; навчання колективній грі на дитячих інструментах; індивідуальна робота з дітьми на основі їх інтересів, нахилів і уподобань; своєчасне виявлення ранньої музичної обдарованості у дітей та особистісно орієнтована робота з ними.

Основні завдання

1. Ознайомити дітей з різновидами музичних звуків та методикою їх відтворення.
2. Ознайомлення дітей з музичними інструментами, музичними іграшками та прийомами гри на дитячих музичних інструментах та іграшках.
3. Формувати пізнавальну компетенцію дітей через впровадження на заняттях мовленнєвих ігор, народного фольклору.
4. Збагатити емоційно-чуттєвий досвід дошкільнят через впровадження інноваційних форм організації роботи: рухові імпровізації, пальчикова гімнастика, психогімнастика.
5. Розвивати у дітей звуковисотний, тембровий і динамічний слух; музичну пам’ять і мислення.
6. Заохочувати до музикування, грі в оркестрі; сприяти розвиткові виконавських та творчих здібностей дітей.
7. Формувати вміння:
– супроводжувати спів грою на дитячих музичних інструментах;
– відтворювати «озвученими жестами» (оплесками, притупами, виляскуванням, цоканням язика та ін.) ритмічний малюнок музичного твору.
8. Створювати елементарний інструментальний супровід казок (гра на класичних та саморобних дитячих інструментах).

Очікувальні результати

1. Діти познайомляться з різновидами музичних звуків та методикою їх відтворення.
2. Отримують знання про музичні інструменти, музичні іграшки та оволодіють прийомами гри на дитячих музичних інструментах та музичних іграшках.
3. Через впровадження на заняттях мовленнєвих ігор, народного фольклору формується пізнавальна компетентність дітей.
4. Збагатиться емоційно-чуттєвий досвід дошкільнят через впровадження інноваційних форм організації роботи: рухові імпровізації, пальчикова гімнастика, психогімнастика.
5. У дітей розвинеться звуковисотний, тембровий і динамічний слух; музична пам’ять і мислення.
6. Сформуються вміння:
– супроводжувати спів грою на дитячих музичних інструментах;
– відтворення «озвученими жестами» (оплесками, притупами, виляскуванням, цоканням язика та ін.) ритмічного малюнку музичного твору.
7. Діти оволодівають навичками створювати елементарний інструментальний супровід казок ( гра на класичних та саморобних дитячих музичних інструментах.
8. Удосконалиться пізнавальна активність дітей в усіх видах організованої діяльності щодо засвоєння програмного матеріалу; виникне інтерес до способів досягнення результату, спостережливість.

Вересень
Музика води

Мета: Сформувати у дітей цілісні уявлення про взаємозв’язок музики і води на прикладах класичної, дитячої та естрадної музики. Активізувати сприймання музики засобами словесних образних порівнянь. Познайомити дітей з варіантами гри з водою. Привернути увагу дітей до використання у музикуванні булькання через соломинки, гра на водяному свищику, використання трикутників, звуків дощовиці. Заохочувати дітей використовувати звуки води, співвідносити образи та виконавські прийоми. Виховувати у дітей позитивне ставлення до музики, бажання її слухати. Збагачувати музичні враження дітей засобами «музики води».

Музичні інструменти: пляшки із соломинками, тазки з водою, водяні свищики, трикутники, дощовиця, металофон, скляні пляшки з різною кількістю води.

Посібники та матеріали: аудіо записи звуків води.
1. “Музика води” саундтрек Д. Корнера
(аранжування для дитячого музикування)
Мета: формувати навики в інструментальному музикуванні за допомогою води: відтворювати ритмічний малюнок водяними свищиками, на трикутниках. дощовицею, «заграти» бульбашками. Виховувати музично – естетичні смаки та вподобання.
2 « Дощик », муз. Н. Май. Супроводжувати музичний твір грою на музичних інструментах: трикутники, дощовиця, металофон.

3 Мовленнєва гра « Дощик капає осінній » Т. Корнелюк.

Мета:Вчити ритмічно декламувати текст і супроводжувати його різноманітними рухами.

4 Театр музики «Морські хвилі»

Мета: Використовувати нескладні творчі завдання. Скласти казку, розпочинаючи словами:
«У морському царстві…»

5 Гра « Музика на воді»

 

Мета: Зацікавити дітей виготовленням нового музичного інструмента і виконувати на ньому ритмічний малюнок. Розвивати тембровий слух і чуття ритму.

6 Фантазуємо та імпровізуємо «Буль – бульки»
Мета: Спонукати до творчості засобами ігрових ситуацій, збагачувати музичний досвід, придумувати свої невеличкі музичні імпровізації.

Жовтень
В країні дерев’яних звуків

Мета: Познайомити дітей з дерев’яними дитячими інструментами та прийомами гри на них. Привернути увагу дітей до багатства та різноманітності світу дерев’яних звуків: музичні інструменти ( класичні та саморобні). Залучати дітей до гри в ансамблі під час виконання пісень, музично-дидактичних ігор. Заохочувати дітей використовувати дерев’яні звуки, співвідносити образи та виконавські прийоми. Збагачувати музичні враження дітей засобами « дерев’яних звуків».

Музичні інструменти: ложки, тріскачки, дерев’яні палички, ксилофон.

Посібники та матеріали: Дерев’яні кубики, олівці, коробочки, різні за розміром, дерев’яний посуд, іграшки.
1 « Вправа з паличками » муз. М Слонимського.
Мета: Заохочувати ритмічно рухатись згідно з характером музики, відтворюючи різні варіанти гри на дерев’яних паличках. Чітко відображати простий малюнок мелодії.

2 Мовленнєва гра« Годинник» О. Коваленко.

Мета: Вчити ритмічно декламувати текст і супроводжувати його різноманітними рухами дерев’яних інструментів.

3 Театр пісні « Черевики », муз. А Філіпченка.
Мета: Заохочувати співати і супроводжувати спів звучанням дерев’яних інструментів. Використовувати нескладні творчі завдання, придумувати свої невеличкі імпровізації згідно тексту пісні.

4 Гра «Музичні молоточки», муз. О. Тілічеєвої.

Мета: Заохочувати грати на дерев’яних музичних інструментах, свідомо змінювати ритм музики, відповідно тексту гри. Чітко передавати ритмічний малюнок мелодії.

5 «Танок з ложками», укр. мелод.
Мета: Залучати виконувати прості танцювальні рухи з атрибутами (ложками). Заохочувати виразно грати на дерев’яних ложках, співвідносити образи та виконавські прийоми.

6 Фантазуємо та імпровізуємо, « Подорож на потязі ».
Мета: Заохочувати виразно грати на дерев’яних музичних інструментах класичного та саморобного походження, співвідносити образи та ви виконавські прийоми. Розвивати творчу уяву, асоціативне мислення, вміння втілювати творчі задуми в свої імпровізації.

Листопад
Мелодія кольорової осені

Мета: Привернути увагу дітей до краси і багатства осінніх звуків навколишньої природи. Ознайомити дітей з шумовими звуками, що шарудять, речами та музичними інструментами, які їх видають. Розвивати тонкість тембрового слуху, здібність відчувати красу витонченого шумового звуку та звучання шарудіння. Розвивати здібність до елементарної імпровізації, звукову уяву, асоціативне мислення. Спонукати дітей знаходити музично-виразні засоби під час музичної діяльності. Виховувати естетичний смак дітей.

Посібники та матеріали: маракаси, заповнені різною крупою коробочки; папір, різний за розміром, якістю: газета, зошит, папір гофре, целофан.

1 « Танець осіннього листячка », муз. А.Філіпенка.
Мета: Заохочувати дітей підбирати звукові характеристики до образу листячка, що шарудить за допомогою іграшок – саморобок.
2 « Вальс дощу» муз. Ф. Шопена.
Мета: Збагачувати музичні враження, розвивати емоційно – образне сприйняття музики, вміння вслуховуватись в неї. Привернути увагу до різноманіття звукових явищ в природі – дощик, дощ, сильний дощ і передавати динаміку за допомогою музичних інструментів.
3 Мовленнєва гра « Шелестіння вітру », І. Михайлової.

Мета: Заохочувати дітей придумувати звукові ілюстрації, використовуючи наявні посібники: папір, каштани, ґудзики, шматки тканини.
4 Театр пісні « Ми листочки» , муз.Ю. Михайленка.

Мета: Залучати дітей до співу з музичним супроводом, підбираючи акомпанемент на класичних та саморобних музичних інструментах. Рорвивати звуковисотний слух та музично – слухові уявлення.
5 « Осінній мотив », муз. І. Смірнової.
Мета: Заохочувати придумувати ритмічні акомпанементи за допомогою жестів, що звучать і переносити їх на шумові інструменти. Розвивати звуковисотний слух.

6 Фантазуємо та імпровізуємо « Осіння пригода»
Мета: Заохочувати дітей розрізняти особливості звучання маракасів, різних видів паперу та саморобних шумових інструментів. Формувати емоційно – радісне відчуття від активної участь в музикуванні.

Грудень
Фантазії кришталевої зими

Мета: Привернути увагу дітей до особливої краси скляних звуків. Дати їм якісне визначення. Залучати дітей до складання елементарних музичних композицій, використовуючи скляний посуд (кришталеві бокали, металофон, трикутник, дзвоники). Розвивати тембровий слух, чуття ритму, музично – слухові уявлення, асоціативне мислення. Виховувати інтерес до гри на музичних інструментах класичного та саморобного походження.

Музичні інструменти: трикутник, дзвоники ( різні за розміром) металофони; металеві палички.

Посібники та матеріали: скляні та кришталеві стакани, бокали, банки та пляшки ( різні за розміром).
1 « Кришталевий вальс », ( вальс Людовика XV)
Мета: Залучати дітей виконувати на скляному посуді акомпанемент до танцювальної музики. Розвивати чуття ритму, злагодженість під час гри на інструментах. Розвивати звуковисотний слух, чуття тембру.

2 П’єси із циклу « Іграшки на ялинці », муз. В. Ребікова
Мета: Збагачувати музичні враження дітей засобами « скляної музики ». Розрізняти звучання близьких за тембром музичних інструментів ( металофон, дзвіночок, трикутник ) та скляного посуду ( фужери, стакани ).
3 Мовленнєва гра « Кришталевий дзвоник », В. Данько.
Мета: Відчувати метричну пульсацію вірша з акомпанементом на «скляних інструментах» ( кришталевих фужерах ).

4 Театр пісні «Сніжний передзвін », муз. Т. Гросу.
Мета: Співати пісню з музичним супроводом. Розвивати звуковисотний слух, музично – слухові уявлення.
5 Танок «Зимова казка» муз. Н. Вересокіної.

Мета: Заохочувати виконувати танцювальні рухи з музичними інструментами ( дзвониками ). Розвивати чуття ритму, музичну пам’ять, творчу уяву. Виховувати самостійність.
6 Фантазуємо та імпровізуємо. «Вальс снігових хлоп’їв » муз. П. Чайковського ( граємо в оркестрі ).
Мета: Заохочувати дітей імпровізувати, використовуючи «скляні звуки», придумувати прості ритмічні акомпанементи. Формувати вміння грати на інструментах в ансамблі.

Січень
В гостях у Королеви Металіки

Мета: Ознайомити дітей з металевими звуками, що видаються металевими речами та інструментами. Заохочувати використовувати в звукових композиціях перемінну динаміку (crescendo diminuendo), співвідносити при цьому художні образи, рухи, музику. Розвивати темброво – ритмічний та інтонаційний слух, стимулювати фантазію, творчу уяву. Засобами музики виховувати естетичне сприймання навколишнього. Збагачувати музичні враження дітей.

Музичні інструменти: металофони, тарілки, різні за розміром, бубон, трикутник, дзвіночки, брязкальця.

Посібники і матеріали: металевий посуд – ложки, невеличкі каструлі, кришки від них, зв’язки ключів, металеві відра та інш.
1 « Пустотлива полька », муз. А. Філіпенка.

Мета: Заохочувати ритмічно рухатись під музику, узгоджуючи рухи з грою на музичних інструментах. Розвивати вміння починати рухи відразу після вступу.
2 « Бірюльки », муз. К. Лядова (класична музика для дітей)
Мета: Привернути увагу до особливостей тембрового звучання металевих музичних інструментів ( металофон, трикутник, дзвіночок ). Розрізняти і називати темп і динаміку музики.
3 Мовленнєва гра « Гості-музики » І. Токмакова.
Мета: Залучати дітей до декламування тексту та знаходити відповідні речі та інструменти для озвучення.
4 Театр пісні « Зимонька-зима », муз. В. Лисенка.
Мета:Заохочувати передавати характер музичного твору, супроводжуючи його ритмічний малюнок грою на інструменті (металофон, трикутник, дзвіночки). Розвивати звуковисотний слух. Театралізація пісні.
5« Танок з бубнами», укр. мелод. обр. М. Вереківського.
Мета: Виконувати танок з атрибутами. Розрізняти динамічні зміни в музиці і швидко реагувати на них елементами танцювальної композиції, узгоджуючи рухи з грою на музичних інструментах.
6 Фантазуємо та імпровізуємо, « Чарівна розмова посуду у Королеви Металіки».
Мета: Залучати дітей до пошуку та відтворення різноманітних інтонацій, узгоджуючи їх з мімікою, рухами та грою на металевих музичних інструментах. Розвивати фантазію, уяву, асоціативне мислення.

Лютий
Казка зимового мережива

Мета: Привернути увагу дітей до особливої краси зимових звуків у природі, їх витонченості та вишуканості. Вчити легко та обережно грати на музичних інструментах, які імітують зимові звуки (скляний посуд, металофон, трикутник, дзвіночок ). Збагачувати музичні враження дітей шляхом ознайомлення їх із різноманітними звуками зимової природи. Розвивати тембровий слух, чуття ритму, уяву, асоціативне мислення, музично – слухові уявлення. Виховувати музичний смак.

Музичні інструменти: дзвоники, пальчикові тарілки, металофони, трикутник, маракаси, скляні та кришталеві стакани, целофан.

1 « Весела вправа », муз. А. Лазаренка.
Мета: Залучати дітей рухатися, співвідносячи свої рухи з ритмічною грою дзвониками. Розвивати емоційний відгук на музику.
2 Фрагменти із сюїти Ж. Колодуб « Снігова королева ».
Мета: Розрізняти засоби музичної виразності: динамічні, темпові, регістрові. Самостійно придумувати акомпанемент, співвідносити його з образами музики.
3 Мовленнєва гра « Сніг, сніг », І Токмакової.
Мета: Спонукати дітей брати активну участь в іграх звуками, придумувати спонтанні звукові імпровізації, використовуючи запропоновані музичні інструменти.

4 Театр пісні « Білий сніг », муз. М. Завалишиної. Розвивати здібність до образних звукових та рухових імпровізацій за допомогою музичних інструментів.

5 « Гра – танок із дзвониками », муз. В. Антонової.

Мета: Виконувати малюнок танцю, ритмічно граючи на дзвониках. Виховувати бажання грати з товаришами, доброзичливо ставитись один до одного.
6 Фантазуємо та імпровізуємо. « Салон Снігової Королеви » ( творча гра)
Мета: Продовжувати формувати навички гри на металофоні, трикутнику, дзвониках, скляному посуді. Залучати дітей до самостійного добирання музичних інструментів для виразного виконання мелодії, передачі образу. Виховувати бажання грати на дитячих музичних інструментах; розвивати фантазію. Творче мислення.

Березень

Чарівна музика весни

Мета: Привернути увагу дітей до звукових явищ, які характеризують зміни в природі навесні: пробудження землі, танення снігу та бурульок, перші квіти, повернення птахів та інше. Заохочувати знаходити засоби переводу мовленнєвих звуконаслідувань у музичні звуки. Розвивати музично – слухове уявлення, здібність слухати « музику природи » та відтворювати її в музичних образах.

Музичні інструменти: металофони, дзвіночки, ксилофони, трикутник, сопілка, барабан.

Посібники та матеріали: папір, пляшки. дерев’яні кубики, пляшки.
1 « Пробудження підсніжника» , муз. П. Чайковського.
Мета: Заохочувати співвідносити рухи з грою на музичних інструментах. Розвивати творчу уяву, чуття ритму.
2 « Весняна казка », муз.А. Моцарта (дитяча аранжировка)

Мета: Відмічати сильну долю музичного твору, відмічати ритмічну пульсацію на дитячих музичних інструментах. Виховувати бажання прислуховуватись до весняних звуків.
3 Мовленнєва гра « У лісі », В. Степанова.
Мета: Закріплювати навички самостійного пошуку виконавчих прийомів гри на свистульках. Спонукати дітей придумувати імпровізаційні композиції, вибирати інструменти для схожості із звуками весняної природи. Розвивати фонематичний та ритмічний слух.

4 Театр пісні « Весняний дощик », муз.Т. Солосич.
Мета: Заохочувати до акомпанування на музичних інструментах, прислуховуватись до звучання музичних інструментів.

5 Гра « Спробуй вігадай », муз. О.Тілічеєвої.
Мета: Заохочувати самостійно придумувати та виконувати музичні імпровізації. Розвивати чуття ритму, тембровий слух.
6 Фантазуємо та імпровізуємо. « Спів птахів » (імпровізація ).
Мета: Самостійно вибирати музичні інструменти для звуконаслідування співу птахів. Викликати у дітей зацікавленість та бажання грати на музичних інструментах. Виховувати бажання грати в оркестрі.

Квітень
Світ музики навколо тебе

Мета: Встановлювати в свідомості дітей зв’язки між музичними звуками та їх можливим сенсом. Закріплювати практичні навички дітей щодо гри на музичних інструментах (класичні та саморобні ) уміння самостійно добирати необхідні музичні інструменти для озвучування характерних образів (дерев’яних, металевих, шумових, скляних звуків ). Розвивати музично – слухові уявлення, асоціативне мислення, фонематичний слух. Виховувати бажання слухати та відтворювати « звуки природи ».

Музичні інструменти: металофони, дзвіночки, ксилофони, трикутник, сопілка, свистульки, мара каси.

Посібники та матеріали: саморобні інструменти, папір, пляшки, дерев’яні кубики.

1 «Жабки » муз. В. Лисенка.

Мета: Заохочувати виконувати акомпанемент до музичного твору. Розвивати чуття ритму, злагодженість під час гри на музичних інструментах
2 « Метелик », муз. С. Майкапара.

Мета: Розрізняти засоби музичної виразності, відчувати метричну пульсацію музики, брати активну участь у виконанні твору. Викликати у дітей радість від спілкування з музикою.

3 Мовленнєва гра « Весна » Г. Сапгір.
Мета: Залучати дітей передавати в рухах та грі на дитячих музичних інструментах образи різних персонажів ( вовка, жабки, соловейка ).Спонукати дітей до музичної імпровізації, використовувати виразні засоби.

4 Театр пісні « Дівчинка-весна», муз. О. Хженсцевського.
Мета: Підбирати акомпанемент на класичних иа саморобних музичних інструментах. Розвивати звуковисотний слух та музично – слухові уявлення
5 « Веселі музиканти » муз. А. Філіпенка

Мета: Заохочувати дітей виразно передавати ігрові образи. Формувати емоційно – радісне відчуття від активної участі в музикуванні.
6 Фантазуємо та імпровізуємо. « Танок лісових звірів », муз. А. Глазунова.
Мета: Закріплювати навички дітей щодо гри на різноманітних музичних інструментах. Стимулювати дітей використовувати елементарні динамічні відтінки під час імпровізацій для виразної передачі танка лісових звірів. В ігровій формі заохочувати до порівняння, розрізнення та відтворення музичних звуків. Виховувати бажання придумувати імпровізації та відтворювати їх на музичних інструментах.

Травень
Музичний калейдоскоп
(Підсумкове заняття)

Мета: стимулювати дітей до музичної творчості – музикування. Використовувати музичні інструменти класичного та саморобного походження. Виховувати інтерес до музичних інструментів, бажання грати на них, берегти їх.

Музичні інструменти: металофони, трикутник, маракаси, ксилофони, дзвіночки, тріскачки, бубни, дерев’яні ложки, саморобні інструменти.