Вимоги до рівня професійної підготовки

Складено відповідно до пунктів 4.3–4.6
Типового положення про атестацію педагогічних працівників,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930

Кваліфікаційна категорія працівника  Вимоги до рівня професійної підготовки
та кваліфікації працівника
спеціаліст
 •  використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі
 • знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології
 • має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра), раніше не атестувався
 • здатний створювати умови для розвитку дітей, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм
 • уміє вирішувати педагогічні проблеми
 • уміє встановлювати контакт з дітьми, батьками, колегами
 • дотримується педагогічної етики, моралі
спеціаліст другої категорії
 •  має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)
 • здатний створювати умови для розвитку дітей, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм
 • знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології
 • використовує диференційований та індивідуальний підхід до дітей
 • використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі
 •  постійно вдосконалює свій професійний рівень
 •  ефективно застосовує сучасні освітні технології, методичні прийоми, педагогічні засоби, різні форми роботи з дітьми
 •  впроваджує інноваційні технології в освітньому процесі
 •  обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту
 •  уміє вирішувати педагогічні проблеми
 • уміє встановлювати контакт з дітьми, батьками, колегами, є авторитетом для них
 •  дотримується педагогічної етики, моралі
спеціаліст першої категорії
 • має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)
 •  здатний створювати умови для розвитку дітей, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм
 •  знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології
 •  лаконічно, образно, виразно і доступно ознайомлює дітей з новою інформацією
 • використовує диференційований та індивідуальний підхід до дітей
 •  володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей дітей
 •  використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі
 •  постійно вдосконалює свій професійний рівень
 • ефективно застосовує сучасні освітні технології, методичні прийоми, педагогічні засоби, різні форми роботи з дітьми
 •  упроваджує інноваційні технології, передовий педагогічний досвід у освітньому процесі,
 •  використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу
 •  обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту
 •  уміє вирішувати педагогічні проблеми, встановлювати контакт з дітьми, батьками, колегами, є авторитетом для них
 • уміє аргументувати свою позицію
 •  дотримується педагогічної етики, моралі
спеціаліст вищої категорії
 •  має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)
 •  здатний створювати умови для розвитку дітей, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм
 •  володіє широким спектром стратегій навчання та виховання
 • застосовує нестандартні форми організації роботи з дітьми
 •  знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології
 • лаконічно, образно, виразно і доступно ознайомлює дітей з новою інформацією
 •  використовує диференційований та індивідуальний підхід до дітей
 •  володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей дітей
 •  використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі
 •  постійно вдосконалює свій професійний рівень
 •  активно й ефективно застосовує та поширює у професійному середовищі інноваційні освітні методики і технології, педагогічні засоби
 • упроваджує передовий педагогічний досвід у освітньому процесі
 •  продукує оригінальні, інноваційні ідеї
 •  використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу
 •  вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу в дошкільному закладі
 •  обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту
 •  уміє вирішувати педагогічні проблеми, встановлювати контакт з дітьми, батьками, колегами, є авторитетом для них
 •  уміє аргументувати свою позицію
 •  дотримується педагогічної етики, моралі