Далі

План проведення

Зміст роботи Форма роботи Відповідальний

 

Мотиваційний модуль

 

Вітання. Вступне слово, окреслення проблеми семінару, обгрунтування її актуальності   Вихователь-методист

Шабер Н.О.

Аналітична вправа «Тематичні стрічки»

 

Інформаційне повідомлення,  презентація Вихователь-методист

Шабер Н.О.

Теоретичний модуль

 

Вправа «Що об’єднує цих людей?»   Вихователь-методист

Шабер Н.О.

Робота з асоціативними картами-ребусами Робота в групах Вихователь-методист

Шабер Н.О.

Інформаційне повідомлення «Лідерство як невід’ємна складова виховного процесу» Інформаційне повідомлення,  презентація Вихователь-методист

Шабер Н.О.

Практично-інформаційний модуль

 

Інтерактивна гра «Поміркуємо разом» (будування діалогічної єдності дитина-дорослий, дорослий-дорослий) Інформаційне повідомлення,  презентація Вчителі-логопеди Осташова І.П., Старостенко В.А.
Аналітична гра «Сканер для лідера»

Компетенції потенційного лідера.

Інформаційне повідомлення,  презентація Вихователь-методист

Шабер Н.О.,

практичний психолог Вєліканова Т.О.

Презентація таблиці «9 типів інтелекту – 9 навчальних стилів» Інформаційне повідомлення,  презентація Вихователь-методист

Шабер Н.О.

Підсумково-рефлексійний модуль

 

Командна гра-тренінг «Усе у твоїх руках» Самостійна робота Вихователь-методист

Шабер Н.О.

Підбиття підсумків семінару   Вихователь-методист

Шабер Н.О.

 

Мотиваційний модуль

 

Ведуча: Добрий день! Тема нашої зустрічі «Формування лідерських якостей у дошкільників через діалог у процесі активізувального спілкування».

 

Аналітична вправа «Тематичні стрічки»

 

Учасники пропонують свої варіанти мети їхньої діяльності в межах оголошеної теми, технологічного засобу, за допомогою якого найліпше досягти мети, а також діяльнісного простору для дітей, у якому це слід робити.

Ведуча узагальнює:

Відтак записує це на стрічках паперу різної довжини й на дошці формує з них піраміду: в основі — засіб, вище — простір, вершина — мета.

 

Ведуча: Під час семінару ми розглянемо кожен із цих аспектів. Розпочнемо з формування лідерських якостей.

 

Теоретичний модуль

Вправа «Що об’єднує цих людей?»

 

Учасники розглядають зображення відомих людей та відповідають на запитання: «Що поєднує всіх цих людей?». (Вони — відомі люди, лідери, зірки, кумири в різних галузях суспільного життя, як-от: політика, наука, освіта, мистецтво, медицина, спорт).

Ведуча: З’ясуємо, хто такий лідер.

 

Робота з асоціативними картами-ребусами

 

Учасники розглядають асоціативну карту-ребус «Хто ти лідер?» та формулюють визначення лідерства як поняття: «Слово лідерство» має… (англійське коріння). Означає … (шлях, мандрувати; це люди або судна, що прокладають, показують шлях)»?

Відтак учасники розглядають зображення, у яких зашифроване слово «лідерство», та називають слова, з якими асоціюється кожне зображення. Відгадані слова фіксують на дошці, й отримують таке визначення: «Лідерство — керівництво, вплив на інших з метою спонукати їх діяти з максимальною віддачею для розв’язання спільних питань».

Ведуча: У чому різниця між кумирами та зірками? (Відповіді учасників.) Мета справжнього лідера — не доводити перевагу над іншими, силу як самоціль, а спрямувати свій потенціал на розв’язання спільних питань, які мають значення для людей. У цьому полягає особиста відповідальність лідера. За цими ознаками легко розрізнити справжніх лідерів та псевдолідерів, лідерів-гуманістів та антилідерів.

 

Ведуча: Часто ми замислюємося, як не загубитися у цьому складному світі й повсякчас розвиватися як особистість. Як ви гадаєте, що може допомогти в цьому нашим вихованцям?

 

Практично-інформаційний модуль

Інтерактивна гра «Поміркуємо разом»

 (будування діалогічної єдності дитина-дорослий,

дорослий-дорослий)

         Інтерактивна гра «Поміркуємо разом»

(будування діалогічної єдності дитина-дорослий, дорослий-дорослий)

Відповідно до вимог та змісту Базового компонента дошкільної освіти у мовленнєвому розвитку дитини є обов’язковий мінімум стосовно діалогічної компетентності: треба вміти вести діалог (між дорослим і дитиною, між двома дітьми), використовуючи етикетну українську лексику. Дитина вільно, невимушено вступає в розмову з дітьми, дорослими, підтримує запропонований діалог відповідно до теми, будує запропонований діалог відповідно до ситуації.

Стати лідером, який завжди попереду , який не чекає, а діє сам. Перш за все, вміє керувати собою, швидко орієнтується в ситуації, організовує навколо себе людей для добрих справ. Існує коло понять, осмисливши які, ваша дитина зрозуміє сутність лідерства. Ці поняття абстрактні, щоби їх пояснити і зрозуміти, треба обов’язково спиратися на наочність: у нашому випадку – обговорення символічних позначень до понять.

Активний – так говорять про діяльну, енергійну людину, лідер має бути активним, йому треба вміти активізувати інших. Завдання до аудиторії:

Ми – надзвичайно важливе слово. Ми – завжди більше за Я. Поміркуйте, як ще намалювати значення слова «ми»? Завдання для майбутнього лідера (до аудиторії):

Команда – значить «разом», група, у якій кожен працює на єдиний результат. Який ще символ може виражати єдність команди? Завдання для аудиторії:

Ґудзик – маленька частина цілого, елемент, який відповідає за з’єднання деталей. Лідер має розуміти важливість деталей – цінувати кожного члена своєї команди. Поміркуйте, який ще символ може виражати з’єднання, сутність дії гудзика? Завдання до аудиторії:

Таким чином, пояснюючи абстрактні поняття лідерства, ми розширюємо кругозір та активний словниковий запас дітей. При цьому, словник поповнюється всіма частинами мови (іменниками (конкретними та абстрактними), дієсловами (теперішнього, минулого, майбутнього часу, доконаного та недоконаного виду, першої, другої та третьої осіб), прикметниками (якісними, відносними, присвійними), прислівниками часу, причини, місця тощо). Вдосконалюється діалогічне мовлення під час відповідей на проблемні запитання. Закріплюється вміння ставити запитання, відповідати на запитання реченнями з 2-5 слів. Формується активна позиція дитини в діалозі. Закріплюється вміння добирати першу фразу діалогу (вітання, подяка, вибачення, запитання, прохання. Повідомлення), вислуховувати співрозмовника до кінця.

Вільне володіння мовленнєвими одиницями згідно етичних норм – міцний фундамент для формування майбутнього лідера.

 

Аналітична гра «Сканер для лідера»

 

Кожна команда отримує набір карток, на яких написані компетенції потенційного лідера (табл.). Відтак на великих аркушах із силуетами хлопчика та дівчинки команда малює асоціативний портрет дитини-лідера, зображаючи вказані на картках компетенції у вигляді органів людини, наприклад:

Навкруги силуету можна зобразити елементи соціального оточення дитини, яке впливає на формування її особистості.

 

Компетенції потенційного лідера

Психологічні    

Соціальні

Психосоціальні

Морально-етичні

.• поведінка на основі моральних норм і правил

 

Надздібності

здатність впливати на людей харизма

відсутність страху помилитися

творчий потенціал, потреба креативно діяти

 

Підсумково-рефлексійний модуль

 

Командна гра-тренінг «Усе у твоїх руках»

Учасники об’єднуються в пари й стають одне за одним так, щоб руки учасника, що стоїть позаду, «виконували роль» рук його колеги. Ведуча роздає кожній парі картки із зображенням тварин чи людей різних професій. Відтак за допомогою жестів та міміки пара за 90 с показує те, що зображено на її картці. Решта учасників відгадують, що це.

Ведуча: Молодці! Усі ви проявили артистизм. Тепер розгляньмо 9 типів інтелекту, про які я вже згадувала.

 

Презентація таблиці «9 типів інтелекту —9 навчальних стилів»

 

Ведуча презентує таблицю . Учасники обговорюють побачене, діляться своїм досвідом роботи з дітьми, які мали різні типи інтелекту.

Ведуча: Ви напевне помічали, що серед дошкільників уже можна виокремити ситуативних, постійних, визнаних, відкритих і прихованих лідерів. Доволі поширеним у дітей є ситуативне лідерство, коли яскравіше за інших проявляються лідери-інтелектуали, емоційні лідери чи лідери-ор- ганізатори.