Купава інформує

Відповідно до п.19 ч. і ст.1 Закону України «Про освіту» освітня програма визначається як єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання.

Згідно ч.4 ст.23 Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти та затверджуються його керівником.

Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти ознайомлений з освітньої програми закладу на 2020 – 2021 навчальний рік на засіданні педагогічної ради (протокол №1 від 28.09.2020 р.) 

Освітня програма Сумського ДНЗ №13