Далі

соціалізуюча:
• виробляти у дітей власний погляд на події, позитивні емоції;
• застосовувати особистий досвід під час розв’язання певних казкових ситуацій;
• розвивати почуття відповідальності за певні вчинки та дії;
• створити умови для реалізації пізнавальної і соціальної активності дітей; виховна:
• виховувати цілісне ставлення до книги, до казки як духовного витвору;
• виховувати бажання бути добрими, справедливими, творчими казкариками;
• виховувати потребу приходити на допомогу казковим героям, змінювати їх.
Характеристика проекту:
• за домінуючою діяльністю: творчий;
• за тривалістю: середньої тривалості;
• за кількістю учасників: колективний;
• за характером контактів: у межах групи.
Учасники та співучасники проекту: діти, батьки, вихователі.

Психолого-педагогічне проектування діяльності дітей молодшої групи за темою «Казкові перлинки»
Тривалість циклу — 10 днів.
Види діяльності
Мотиваційний. 1 день
Проектне заняття (дитина і навколишній світ, мовленнєве спілкування, художня література)
Зміст роботи
Тема. Казкові примітки.
Мета: виховувати у дітей інтерес до казок; збагатити новим враженнями та переживаннями; виявляти ініціативу у спілкуванні з однолітками; сприяти розвитку ініціативи, активності під час обговорення спільного задуму, внесення пропозицій до «дерева цілей»; виявити знання дітьми казок, казкових героїв, казкових речей; виявити вміння оцінювати дії та вчинки казкових героїв; спонукати дітей вносити пропозиції до «дерева цілей». Завдання:
• вислуховувати одне одного, бути доброзичливими;
• не заважати и не галасувати, не перебивати одне одного;
• висловлювати думки; спільно виготовляти атрибути до казок Словник: казка, перлини, добро, зло, чарівні речі заклинання.
Матеріал: іграшки, книжки, уривки з казок, ілюстрації, чарівні речі.
Методи та прийоми: ігровий момент. Прихід у групу бабусі-казкарки з чарівними казковими перлинками; розгляд чарівних перлинок речей; бесіда; уривки з казок. Пропозиції вихованців щодо «дерева цілей»:
• рукавички з віконцями;
• чарівна яблунька, дерево;
• книжечка, на кожній сторінці якої — нова казка;
• колобок з чарівними кульками, де живуть казкові герої;
• казкова карусель.
“Дерево цілей» вибране дітьми серед запропонованих: чарівне деревце
Робота поза заняттями
Провести бесіду «Які казки ви любите?»
Ігрова діяльність
Мета: виховувати інтерес до казок, бажання оцінювати вчинки казкових персонажів; розвивати пам’ять, увагу Художня праця
Тема. Виготовлення «дерева цілей» Мета: виховувати вміння ставити перед собою мету: планувати й організовувати хід роботи, добирати потрібний матеріал та обладнання; розвивати фантазію; разом із дітьми виготовляти «дерево цілей»; вдосконалювати навички вирізування й охайного малювання. Діагностування знання дітей за розділами:
а) вміти розрізняти авторські і народні казки;
б) вміти зв’язано послідовно переказувати знайомі казки;
в) вміти оцінювати вчинки героїв.
Дидактичні ігри: «З якої казки», «Розкажи далі», «Назви казкових персонажів»
Інформаційний. 2 день
Проектне заняття (дитина і навколишній світ, художня література, мовленнєве спілкування)
Тема. Показ української народної казки «Колобок» (настільний театр)
Мета: виховувати допитливість, інтерес до народних казок; вміння розуміти персонажів, висловлювати своє ставлення до різних вчинків; розвивати образну пам’ять, зв’язне мовлення, дрібну моторику пальців рук; навчати дітей розуміти структуру казки: зачин, основна частина, кінцівка; вивчити пісеньку Колобка; навчити дітей переказувати зміст казок близько до тексту.
Матеріал: колобок, настільний театр «Колобок»; книжечка з ілюстраціями до казки; шнурівка доріжок до Колобка.
Методи і прийоми: спілкування з казковим клубочком, показ настільного театру «Колобок»; бесіда за змістом; використання ілюстрацій; вправа «Знайдіть друзів Колобка у груповій кімнаті за формою, кольором»; словникова робота; дидактична гра «Прошнуруйте доріжку Колобку», «Намалюємо героїв казочки ниткою з клубочка»; переказ казки близько до тексту за ілюстраціями. Ускладнення для дітей з високим рівнем знань: змінити кінцівку казки, викласти ілюстрації в певній послідовності

Заняття музичне
Імітація рухів героїв казки «Колобок» під музику. Низькі, середні, високі звуки. Співи. Пісенька Колобка
Дидактичні ігри «Опиши героя», «Впізнай за описом».
Творча гра «Будівництво казкових будиночків для Колобка».
Рухливі ігри «Дожени Колобка», «Ми веселі діти», «У ведмедя у бору»

Спостереження:
За станом погоди. Які зміни відбувалися? Які дерева ростуть у нас на майданчику? Які б з них могли зустрітися Колобкові в лісі? Назвіть найвищі Трудова діяльність:
Виготовлення з дітьми шапочок до гри-драматизації «Колобок». Сервірування столиків, щоб пригостити Колобка.
Мета: виховувати бажання доводити розпочату справу до кінця Індивідуальна робота:
Робота з дітьми на розвиток уяви, вміння імітувати, перевтілюватися у героя казки, тваринку: ведмедя, зайчика, лисичку, вовка Робота з батьками:
Анкетування «Уподобання ваших дітей щодо казок»
Інформаційний. З день
Проектне заняття (малювання, сенсорне, художня література)
Тема. Колобок та його друзі
Мета: навчити дітей передавати свої емоції через малювання округлих форм, добирати самостійно фарби, якими хотілося б передати своє ставлення до вчинків героїв; розвивати уяву, фантазію; виховувати бажання складати свої казочки, описувати своїх героїв, давати оцінку характерним якостям.
Матеріал: іграшковий колобок; фарби, пензлі, серветки стаканчики, дидактична гра
«Хто б допоміг Колобку», «Склади картинку»
Заняття Фізкультура Тема. Подорож з Колобком
Мета: навчити дітей імітувати рухи тварин (зайця, ведмедя, лисичку, вовчика); закріпити навички підлізання під дуги правим і лівим боком; розвивати вміння тримати рівновагу під час стрибків у довжину, вміння ловити та кидати м’ячі одне одному; виховувати бажання бути дружними. Обладнання: 3 дуги, м’ячі, шапочки тварин Ігрова діяльність
Дидактичні ігри: «Продовж казку», «Назви перший звук»; «Зроби героїв красивими» (шнурівка, закручування).
Рухливі ігри: «Колобок на рибалці» (стрибки), «Хто далі кине?» (метання), «Знайди свій будиночок» (біг, орієнтування у просторі)
Трудова діяльність
Миття іграшок; прибирання в ігровому куточку.

Спостереження За снігом. Зробити великі і маленькі снігові кульки — колобки. З якого снігу краще ліпити?
Пошуково-дослідницька діяльність Який колобок важчий? (Тісто, глина, пісок, сніг)
Робота з батьками Запропонувати батькам щоденно читати дітям казки, звертати увагу на зачини, кінцівки, вивчити деякі з них.
Інформаційний. 4 день
Проектне заняття (цікава математика, сенсорне, мовленнєве спілкування, конструювання)
Спостереження
Тема. Мандрівка з Колобком
Мета: виховувати у дітей пізнавальний інтерес до математичних завдань, почуття, відповідальності за доручену справу, конструктивні здібності; розвивати дрібну моторику рук, увагу, мислення; вправляти дітей у розрізненні геометрії фігур круга, квадрата, трикутника та орієнтуватися в просторі; закріпити поняття одне одного, навчати вирішувати певні проблемні ситуації «якщо…, то…».
Матеріал: таблиці та різне розміщення казкових героїв, індивідуальні картки на закріплення понять «зліва», «справа» «вгорі», «внизу», «в», «над», «під», казкові персонажі, виготовлені з геометричних фігур (заєць, вовк, ведмідь, лисиця); дидактична гра «Одягніть Колобка», складання казочки «Якщо Колобок став квадратним, то…»
Спостереження За снігом. Розширити знання про те, як утворюється сніг Чому розтанув сніговий колобок у групі? Як йому допомогти?
Ігрова діяльність
Дидактичні ігри: «Добре — погано», «Закінчити казку».
Творча гра «Збудуємо хатки для Колобка і його друзів».
Рухливі ігри: «Раз, два, три» (біг з перешкодами), «Збий ковпак» (метання в ціль), «Зайчику біленький» (розвиток уваги, вміння чітко виконувати словесні інструкції), «Зайчику, виходь»(ходьба по колу)
Робота поза заняттями
Розгляд ілюстрацій «Вироби з тіста»
Трудова діяльність. Погодувати хом’яка і пташок крихтами. Бесіда «Звідки взялися крихти?» Робота з батьками Провести консультацію «Виховання казкою» (нетрадиційні методи роботи з казкою)
Інформаційний. 5 день
Проектне заняття(мовленнєве спілкування, художня література)
Тема. Друзі Колобка
Мета: дати знання про друзів Колобка за походженням (з тіста); навчати дітей використовувати під час ліплення знайомі прийоми (розкачування, сковзання, приплескування, защипування); розвивати дрібну моторику рук, уміння фантазувати, уявляти; навчати дітей описувати свої вироби.
Матеріал: тісто; дощечки, серветки, іграшки дід та баба, іграшковий колобок, дидактична гра «Що зайве?», «Що із чого?», стрічки різних кольорів.
Методи і прийоми: грамзапис пісеньки Колобка, вправа «Скажи лагідно», вправа «Знайди доріжку Колобка» (стрічки). Колобок пропонує вимити друзів. Дидактична гра «Що зайве?» Ліплення. Виставка робіт.

Заняття Фізкультура Тема. Колобок на риболовлі
Мета: навчати дітей імітувати, перевтілюватися в різних казкових героїв під час заняття (Колобка, пташку, м’ячик, Капітошку, мишку, жабку, гномиків), правильно робити стрибки у висоту; розвивати вміння бути зібраними. Обладнання: мішечки для метання, вудочка, кубики, м’ячі, шнур, підставки

Ігрова діяльність
Дидактичні ігри: «Почни казку», «Виклади з кубиків .
Творча гра «Книжковий магазин».
Рухливі ігри: «Зайчику, виходь» (ходьба по колу), «Хто далі кине?» (метання), «Знайди свого персонажа» (біг, орієнтування у просторі)
Трудова діяльність. Випрати лялькам стрічечки
Спостереження.Чому тане сніг? Які прикмети визначення стану погоди ви знаєте? Пригадайте загадки, вірші, прикмети.

Індивідуальна робота.Розучити з дітьми вірші-слова героїв казочки «Колобок» для показу молодшим дітям
Інформаційний. 6 день
Проектне заняття (дитина і навколишній світ, мовленнєве спілкування)
Тема. Як до нас приходить книжка
Мета: виховувати бережливе ставлення до книг, вміння користуватися ними; розвивати пізнавальну активність; дати дітям знання про процес створення книжки (ліс — вирубка, перевезення до пилорами — виготовлення паперу на паперовий фабриці — друкарня — бібліотека, магазин); ознайомити з професіями людей, які виготовляють книжки; з назвами її частин (обкладинка, аркуш, сторінка, ілюстрація).
Матеріал: дитячі книжки; ілюстрації до казок, залізо, шматок дерева, пінопласт, авторські та народні твори, уривки, чарівна скринька.
Методи та прийоми: дитяча гра «Як створюється книжка». Сюрпризна ситуація (розгляд заліза, шматка дерева, пінопласту).
З чого виготовляють папір? Розгляд книг різної форми, бесіда з використанням ілюстрацій; авторські та народні твори; словникова робота.

Ігрова діяльність
Дидактична гра: «Почни казку»: «Одного разу…» Творча гра «Іграшковий книжний магазин». Сюжетно-рольова гра «Бібліотека».
Рухливі ігри: «Дострибай», «Хто швидше?», «Ковпачки з сюрпризом», «Знайди свій будиночок»
Трудова діяльність
Виготовлення атрибутів до сюжетно-рольової гри «Бібліотека».

Спостереження.За сонечком. В яких казках є сонечко? Який настрій виникає після появи сонечка?
Пошуково дослідницька діяльність.Підставити обличчя під сонячні промінці. Що діти відчувають? Заховатися в тінь. Які відчуття? Гра із сонячним зайчиком.

Індивідуальна робота з дітьми.З окремими дітьми — складання казок за серією малюнків
7 день
Проектне заняття (мовленнєве спілкування, дитина і навколишній світ,аплікація, художня література)
Тема. Звідки хліб прийшов
Мета: розвивати довільну пам’ять, увагу, логічне мислення; формувати вміння дітей створювати засобами аплікації простий сюжет за змістом казки; вдосконалювати вміння за допомогою площинної форми, вирізаної по контуру, передавати характерні особливості півника, мишенят; з’ясувати, як виробляється мука, тісто, хліб; продовжувати вчити дітей переказувати казку близько до тексту; виховувати працьовитість.
Матеріали: казка «Колосок», ілюстрації до неї, колосок, зернята, площинні зернята, справжні, кольоровий папір, зображення півня, мишенят, клей, пензлі, ножиці.
Методи і прийоми: іграшкова мишка приносить казку «Колосок». Чи знаєте ви, звідки до магазину приходить хліб? Розповідь казки. Бесіда за змістом та ілюстраціями казки. Словникова робота. Розглядання колоска. Викладіть логічний ланцюжок (зерно — хліб). Дидактична гра «Пригостимо півника та мишенят зернятками» (виберіть зернята серед гречки). Приказка «Хто не працює, той не їсть». Аплікація за сюжетом казки. Дидактична гра «Добери словечко» (Який у тебе півник?). Виставка робіт.

Спостереження. За тим, як кухар готує пиріжки.

Ігрова діяльність
Дидактичні ігри: «Хто господар цієї речі?», «Збери картинку», «Що зайве?», «Добре — погано».
Рухливі ігри: «Мовчанка», «Колосок до колоска», «Кіт і миші»
Трудова діяльність
Творча гра «Природа казкових героїв». Посіяти зернятка в землю.

Конструювання з різних матеріалів Тема. За сюжетом українських казок
Мета: стимулювати у дітей творчу ініціативу винахідливість в поєднанні різних матеріалів; створювати умови для добору різних матеріалів; розвивати естетичне сприймання; вдосконалювати вміння створювати просту композицію до казок.

Робота з батьками. Пропонувати батькам удома у вечірні години подорожувати казками.

Проектне заняття
Тема. Вікторина «В гостях у казки»
Мета: узагальнити й систематизувати знання дітей про казку, вміння висловлювати своє ставлення до казкових героїв та їх вчинків, вміння висловлювати свою думку згідно із ситуацією
Матеріали: казкова карусель; «дерево цілей», предметні картинки, уривки з казок, казкові речі; призи — казкові чарівні яблука. Запитання вікторини
— Які казки бувають?
— Що обов’язково мас бути в казці?
— Назвіть чарівні речі.
— Чи знаєте ви пісеньки казкових героїв?
— Чи хочете бути казкариками — оповідачами своїх казок?
— Звідки беруться казки, книжки?
— «Оживіть» героїв на казкових картинках?
— Де можна «знайти казку?»
— Чи вмієте ви складати казки?
Ігрова діяльність
Дидактичні ігри: «Знайдіть казкового героя» «Складіть казочку».
Творча гра «Казкові мандрівки».
Рухливі ігри: «Хто далі кине», «Малюнок слідами», «Влучи у ворітця» Спостереження
За морозом впродовж дня. Складіть казочку про мороз Трудова діяльність Погодувати хом’ячка
Творчий. 9 день
Проектне заняття (аплікація, малювання)
Тема. Виготовлення книжечки «Казковий дивосвіт»
Мета: виховувати у дітей уміння спільно планувати свою роботу, цікавість до виконання спільного завдання; викликати бажання створити свою казку; розвивати увагу, фантазію; створити всі умови для вияву активності та ініціативи дітей під час поетапного виготовлення дитячої книжки:
1 — малювання казкових героїв;
2 — складання казочки за своїм малюнком
3 — створення книжечки.
Матеріал: аркуші паперу одного розміру, фарби, пензлі, олівці, кольоровий папір, казкові персонажі, серветки.

Ігрова діяльність
Дидактичні ігри: «А що було б, якби…», «Придумай далі», «Склади з кубиків», «Виклади казочку з паличок» (ґудзиків, кришечок, сірників). Рухливі ігри: «Зроби фігуру», «Ковпачки з сюрпризом», «Знайди собі пару», «Подзвони у дзвіночок».
Творче завдання: уявіть себе краплинкою водички.
Що з вами могло б статися?
Спостереження. За бурульками. Як вони утворились? Вправа «Скажіть комплімент бурульці!»
Трудова діяльність. Спільна праця на майданчику.
Робота з батьками. Оформити ширму «Казковий дивосвіт»
Рефлексійно-оцінювальний. 10 день Свято «День казки»
Мета: узагальнювати знання дітей про казки (герої, зміст); розвивати кмітливість, уяву, фантазію, творчі здібності, дикцію, тембр мовлення, вчити дітей передавати інтонації, виховувати любов та інтерес до казок; створювати емоційний, радісний настрій.
Матеріал: виставка книжок-казок; роботи дітей з малювання, ліплення, аплікації; казкова карусель, дидактичні ігри, різні види театрів, шапочки казкових героїв.
Методи і прийоми: бабуся-казкарка; епізоди казок; чарівний клубок; дидактичні ігри: «Допоможіть казковим героям», «Хто зайвий?»; завдання «Казковий герой перетворився…», «Заспівай пісеньку», «Оживи речі», «Придумай кінцівку»
Проектне заняття (мовленнєве спілкування)
Тема. Казкові перлинки з нашої торбинки
Мета: виховувати у дітей стриманість, уміння вислуховувати думку одне одного, не перебиваючи; розвивати фантазію, уяву, пам’ять; здійснити подорож у зворотному часі за темою «Казкові перлинки з нашої торбинки»; наголошувати на практичній необхідності у використанні набутих знань та навичок, створювати необхідні умови для розвитку дитячої творчості; активізувати словник з теми «Казкові перлинки з нашої торбинки».
Матеріал: дитячі роботи, елементи атрибутів, костюмів, казкові персонажі, різні види театрів, книжки, створені дітьми.
Методи і прийоми: бесіда, розгляд ілюстрацій, казкова карусель, дидактичні ігри, іграшки, атрибути до сюжетно-рольових та рухливих ігор.
Підбиття підсумків:
— Хто найбільше одержав чарівних яблук?
— Які нові ігри вивчили?
— Що найбільше запам’яталось, сподобалось?
— Яка робота була найцікавішою?
— Чого ми навчилися за цей час?
Робота з батьками
Заохочувати бажання дітей показати своїм батькам виготовлені книжечки, казкових персонажів.