Далі

План проведення

1.Актуальність проблеми соціально-економічного виховання дошкільників (доповідач – вихователь-методист Моісеєнко Н.О.).

2.Анкета «Домашня економіка – чи ощадлива ви господиня» (доповідач – вихователь-методист Моісеєнко Н.О.).

3.Інтерактивна гра «Економіка» (доповідач – вихователь-методист Моісеєнко Н.О.).

4.Вправа «Що означає термін» » (доповідач – вихователь-методист Моісеєнко Н.О.).

  1. Презентація програми соціальної і фінансової освіти дітей віком від 3 до 7 років «Афлатон» (доповідачі – вихователі групи «Дзвіночок» Балицька К.О., Нечитайло А.О.).
  2. Гра «Мікрофон» (доповідач – вихователь-методист Моісеєнко Н.О.).
  3. Презентація методичної літератури щодо реалізації економічного виховання (доповідач – вихователь-методист Моісеєнко Н.О.).

 

Хід проведення

Вихователь-методист:  Шановні колеги! Як ви вважаєте, чи потрібне сучасним дітям соціально-економічне виховання? Наведіть, будь ласка, кілька ситуацій, у яких, на вашу думку, дітям прислужаться базові економічні знання. (Відповіді педагогів)

Справді, на перший погляд вміння ощадливо використовувати ресурси (зокрема й матеріальні), розумно розподіляти витрати та планувати бюджет не потрібні дітям. Утім розуміння всіх тонкощів ведення домашнього господарства значно полегшить надалі самостійне життя людини в суспільстві.

У сучасному українському суспільстві з переходом до ринкової економіки виникають суперечності між обсягом економічної інформації і можливістю людей її отримувати, осмислювати та використовувати за власними потребами. Реклама по телебаченню, купівля, продаж, розподіл сімейного бюджету – далеко не повний перелік того, з чим доводиться зустрічатися дитині щодня. Можливо, саме тому економічні процеси та поняття приваблюють малюків, і свої перші елементарні знання вони здобувають самостійно: з бесід з однолітками, перегляду телепередач, зі спостережень за батьками.

Внаслідок переходу економіки країни до ринкових відносин змінилися і вимоги до економічного виховання дошкільників. Більшість науковців вважає, що економічне виховання полягає насамперед у формуванні усвідомленого, відповідального ставлення до навколишнього середовища, природних ресурсів, праці людей, засобів праці, результатів праці, матеріальних цінностей, предметів споживання, грошей, власності, часу.

Мета економічного виховання:

На мою думку, доцільним є не стільки засвоєння відірваних від реального життя сучасного дошкільника економічних знань, скільки забезпечення первинного економічного досвіду, формування якого починається тоді, коли дитина виконує самостійні дії, будує взаємодію з іншими суб’єктами соціальної дійсності і вже на цій основі засвоює певні знання та вміння.

Отже, сформований первинний економічний досвід вказує на компетентність дитини в економічній галузі життєдіяльності. Що досвідченіша дитина, то легше їй орієнтуватися у повсякденному житті, стикаючись з елементами економічних відносин, проживаючи ситуації, що склалися, та виконуючи різноманітні соціально-економічні ролі.

Слід зазначити, що формування економічної компетентності дітей починається з формування елементарних уявлень з економічної сфери життя (розуміння необхідності праці, функції грошей та ін.). Для взаємодії та спілкування також необхідна наявність лексичного запасу економічної спрямованості (поняття про економічні дії: придбати, обміняти; особистісні якості: щедрий, добрий; властивості, що характеризують товар: якісний, дешевий, дорогий, сучасний). Запас мінімальної економічної лексики дитини може бути як в активному, так і в пасивному стані.

Дитину потрібно ознайомлювати з правилами поведінки у різних ситуаціях, пов’язаних з економічними відносинами, спонукати змінювати свою діяльність залежно від зміни умов і вимог, вчити контролювати себе та узгоджувати свої дії з діями інших людей.

Налагодженню контакту, по-перше, сприяє сформованість базових особистісних якостей (самостійність, працелюбність, розсудливість, відповідальність), по-друге, наявність вольових якостей (цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, ініціативність, самовладання) та, по-третє, інтелектуальні здібності дитини.

Для цього вихователям необхідно забезпечувати психологічну та соціальну адаптацію дошкільників до нових умов життя; виховувати такі особистісні якості дошкільнят, що так чи інакше можуть бути пов’язані з економічною діяльністю (працьовитість, ощадливість, бережливість, раціональність); формувати навички і звички, пов’язані із загальною вихованістю дітей, та такі, що мають економічну основу (вчасно вимикати світло й економити воду, дотримувати чистоти і порядку в приміщенні, утримувати в порядку власний одяг, взуття, іграшки, книжки тощо); розвивати творчі здібності та логічне мислення дітей.

Формуючи економічний світогляд дітей потрібно:

Сьогодні ми перевіримо ваші знання базових економічних понять та обговоримо, які форми роботи з дітьми сприятимуть їх соціально-еко-номічному вихованню.

АНКЕТА

«ДОМАШНЯ ЕКОНОМІКА – ЧИ ОЩАДЛИВА ВИ ГОСПОДИНЯ»

Ведення домашніх фінансів може бути такою ж важкою справою, як ведення фінансів невеликої компанії. Пройдіть тест і дізнайтеся, як ви справляєтеся з фінансовою ситуацією в сім’ї.  (Зміст анкети додається)

Підсумки анкетування.

Вихователь-методист: Розпочнемо з аналізування поняття «економіка». Пропоную вам розтлумачити його в дещо незвичний спосіб.

Вправа «Економіка»

Учасники утворюють три команди. На столі кожної з команд лежить по аркушу паперу із написаним словом «економіка»:

Педагоги мають написати слова, які асоціюються зі словом «економіка» і водночас розпочинаються на кожну літеру цього слова. Команди мають озвучити свої асоціації.

Після обговорення вихователь-методист узагальнює озвучені варіанти і підводить учасників до визначення поняття «економіка».

Еконо́міка  (від дав.-гр. οἶκος, oíkos – «дім» та дав.-гр. νόμος -«закон») — ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і спживання товарів та послуг.

Вихователь-методист: Погляньте, як багато характеристик цього поняття ми дібрали. Як ви думаєте, чи легко пояснювати складні економічні терміни дітям? (Відповіді педагогів.) Нумо повправляємося у доступному тлумаченні термінів. А заразом перевіримо, наскільки близькою вам є економічна тематика.

Вправа «Що означає термін?»

Вихователь-методист роздає педагогам аркуші, на кожному з яких написане одне з понять — «економіка», «бізнес», «бізнесмен», «гривня», «товар», «банк», «валюта», «ярмарок», «реклама», «економність» тощо. Педагоги мають чітко й зрозуміло пояснити всім значення поняття.

Орієнтовні відповіді педагогів:

Вихователь-методист: Тепер пропоную поговорити конкретно про дошкільників. Кожен з вас знає, які економічні уявлення доступні для розуміння дітей певного віку. З огляду на це назвіть, які, на ваш погляд, основні завдання соціальної та фінансової освіти дошкільників.

Гра «Мікрофон»

Учасники стають кружка та по черзі називають завдання соціальної та фінансової освіти дошкільників.

Орієнтовні відповіді педагогів:

Вихователь-методист доповнює відповіді учасників.

Показники компетентності дитини.

Презентація програми соціальної і фінансової освіти дітей віком від 3 до 7 років «Афлатон».

Вихователь-методист: Звісно, ми можемо продовжити цей перелік завдань. Утім варто відзначити, що головне завдання соціально-економічного виховання дітей у дошкільному навчальному закладі — зацікавити дітей темою та сформувати в них базові економічні знання для майбутнього комфортного життя в суспільстві. Як ви вважаєте, які форми роботи доцільно використовувати для реалізації визначених завдань?

Мозковий штурм «Форми роботи з дітьми»

Педагоги обговорюють в командах можливі форми роботи з дітьми з метою соціально-еконо-мічного виховання. Відтак одна з команд презентує свої міркування, а решта команд доповнюють. Орієнтовні відповіді педагогів:

Вихователь-методист: Справді, арсенал педагогічних засобів — невичерпний. Як їх ефективно трансформувати та використати з метою соціально-економічного виховання дошкільників — вирішувати вам. І саме від вашого вміння перетворити, наприклад, звичайну екскурсію на захопливу й пізнавальну подорож залежить те, чи зацікавляться діти пропонованою темою.

Презентація методичної літератури щодо реалізації економічного виховання