Купава інформує

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти державних і комунальних закладів освіти визначається ст.53 Конституції України, ст.3, 4 Закону України «Про освіту»; ст.2, 3, 28 Закону України «Про дошкільну освіту». 

Адміністрація закладу дошкільної освіти проводить належну роботу що до створення умов для підвищення кваліфікаційного рівня педагогів. Із Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти складений Договір про співпрацю та партнерство з метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (на безоплатній основі), удосконалення й розширення науково – педагогічних досліджень, модернізації освітнього процесу, встановлення ділових контактів та обміну науково – педагогічною інформацією. Співпраця сторін ґрунтується на принципах партнерства та узгодженості інтересів з метою підвищення якості та ефективності освітньої діяльності.

Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників Сумського ДНЗ №13 “Купава” в 2021 році