Звіт завідувача перед колективом і громадськістю

Звіт

завідувача

перед колективом і громадськістю за 2017-2018 н. р.

даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки

України від 23.03.2005 р. №178,

1.Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.

Робота навчального закладу протягом 2017-2018 навчального року планувалася та проводилася на основі глибокого аналізу та всебічного вивчення державних документів: Конституції України, Конвенції про права дитини,  Законів України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти в Україні, програми розвитку дитини у дошкільні роки «Українське дошкілля»,  інших нормативних документів, а також відповідно власного Статуту, Програми розвитку та плану роботи закладу дошкільної освіти.

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, СлюсарА.С., завідувач, згідно із Статутом.

У 2017 – 2018 н. р. заклад дошкільної освіти виховував 387 дітей раннього та дошкільного віку. Групи комплектувалися залежно від умов роботи закладу та вікових ознак. У дошкільному закладі функціонують 11 груп для дітей дошкільного віку, з них 2 групи компенсуючого типу, 3 групи – раннього віку.

Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, направлення управління освіти і науки Сумської міської ради, медичних довідок про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини.

Заклад дошкільної освіти №13 «Купава» працює з 7.00 – до 19.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем:

 Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня  у закладі проводиться оздоровлення дітей (оздоровчий період).

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу. Пріоритетним напрямком діяльності закладу був обраний  еколого – валеологічний.

Педагогічний колектив закладу працював у 2017-2018 н.р. над реалізацією наступних поставлених завдань:

  1. Формувати лідерський потенціал дошкільників на основі цілеспрямованого вироблення у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з дорослими і дітьми.
  2. Забезпечувати системний, творчий підхід у використанні педагогами в роботі інноваційних та сучасних інформаційних технологій з логіко-математичного розвитку та соціально-економічного виховання.
  3. Поглиблювати роботу з національно-патріотичного виховання дошкільників на основі ознайомлення дітей з природою рідного краю.
  4. Спрямовувати ефективну організацію фізкультурно-оздоровчої роботи на формування ціннісного ставлення та зміцнення фізичного і психічного здоров’я у дошкільників.

2.Заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку.

З метою прогнозування мережі закладів дошкільної освіти  відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти проведено облік дітей по мікрорайону згідно Листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 р. № 1/9 – 263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку». Всього по мікрорайону дітей від 0 до 6 років: 446 осіб. Охоплено дошкільною освітою: 255 дітей.

Не  охоплено  дошкільною  освітою: 128 дітей. Із них: від 0 до 1 року – 38 дітей, від 1 року до 2 років – 50 дітей, від 2 років до 3 років – 21, від 3 років до 4 років – 19 дітей.  Діти 5-річного віку мікрорайону (74 особи) всі охоплені дошкільною освітою: 74 дитини відвідують дошкільні навчальні заклади.

У закладі були проведені загальні батьківські збори для батьків дітей старшого дошкільного віку з метою детальнішого ознайомлення представників родин з практичними основами підготовки дітей до навчання в школі.

  1. Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Одне із основних завдань, над яким працювали педагоги  в               2017-2018 н. р. – забезпечення системного, творчого підходу у використанні педагогами в роботі з дітьми інноваційних та сучасних інформаційних технологій, що дало можливість педагогам здійснювати особистісно-зорієнтований підхід до кожної дитини, відкривати та розвивати здібності, особистісні якості дитини. Упровадження інноваційних технологій не лише допомагає дітям в оволодінні знаннями, але й розвиває особисті задатки, креативне мислення, що в цілому сприяє підвищенню рівня навчально-виховної роботи в закладі. Вихователями-методистами створені інформаційні банки освітніх інновацій, освітньо-виховних програм, посібників, методичних рекомендацій, наочно-дидактичних матеріалів, розробок різноманітних форм методичної та освітньої роботи. Творчою групою закладу напрацьований та систематизований матеріал з проблеми «Використання інноваційних технологій в освітньому процесі закладу дошкільної освіти», який дасть змогу вихователям якісно впроваджувати інновації.

Вагомим чинником успішного впровадження та поширення інформаційно-комунікаційних технологій у роботу дошкільних навчальних закладів є створення належних умов, зокрема матеріально-технічної бази. Завдяки придбаній комп’ютерній та оргтехніці (телевізори, ноутбуки, принтери, комп’ютери, інтерактивна дошка) вихователі мають можливість більш цікаво та пізнавально проводити заняття для дітей з використанням ІКТ. Засвоєння знань проходить у невимушеній та цікавій формі, що дає позитивний результат всебічного розвитку дошкільників. Учитель-логопед Осташова І.П. оформила цифровий кейс використання дидактичних мовленнєвих ігор під час корекційної роботи з дітьми-логопатами, який успішно представила і посіла ІІ місце в  обласному огляді-конкурсі на кращу методичну розробку 2018 року.

Педагогам закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів закладу, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації.

Вихователі ЗДО використовують сучасні наукові психолого-педагогічні досягнення, інноваційні технології під час проведення освітнього процесу:

  1. Організація роботи з обдарованими дітьми.

Усі спеціалісти закладу на початку навчального року вивчили природні задатки, індивідуальні творчі здібності та особливості розвитку майбутніх відвідувачів гуртків. Вихованці гуртків брали активну участь у різноманітних конкурсах та виставках, фестивалях на Всеукраїнському та міському рівні. У відділі літератури з питань мистецтва Сумської ЦМБ імені Т.Шевченка 17 квітня 2018 року відбулася виставка “Таємниці казкового світу” – спільний проект вихователя Світлани Бідної і талановитих дошкільнят гуртка «Мальовничий дивосвіт».

Протягом цього року вихованці закладу успішно відвідували такі гуртки:

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу  є одним із провідних напрямків роботи завідувача та колективу закладу дошкільної освіти. До початку навчального року батьками та працівниками було проведено поточні ремонти групових кімнат, спалень, підсобних приміщень, замінено сантехніку та шпалери.

Заклад дошкільної освіти забезпечений м’яким та твердим інвентарем, посудом та іншими господарчими товарами: придбані сучасні дитячі меблі, іграшки відповідно до віку дітей, спортивний інвентар, методичні посібники, дидактичний матеріал, канцелярські товари.

Про використання коштів на сайті закладу щомісячно розміщуються звіти у розділі «Фінансовий звіт».

Згідно кошторисного призначення на 2017 рік виділено на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 174760 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних (КЕКВ 2240) – 72306 тис. грн.

 

Місяць КЕКВ 2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

КЕКВ 2040

Оплата послуг

(крім комунальних)

Вересень 15339,48 грн. 7532,31 грн.
Жовтень 11785,00 грн. 13716,01 грн.
Листопад 13315,28 грн. 9807,37 грн.
Грудень 13529,22 грн. 13473,91 грн.

 

Згідно кошторисного призначення на 2018 рік виділено на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) – 174657 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних (КЕКВ 2240) – 85883 тис. грн.

 

Січень- лютий 14540,20 грн. 4187,80 грн.
Березень 6980,00 грн. 6270,98 грн.
Квітень 18252,22 грн. 2472,03 грн.
Травень 17687,87 грн. 5680,04 грн.

 

Розвивальні осередки груп забезпечені ігровим та навчально-дидактичним обладнанням відповідно до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання на 72%. Систематично проводиться цілеспрямовано работа з метою поповнення ігрових осередків новими іграшками та обладнанням, зокрема: за активну участь група «Сонечко» та «Ромашка» у конкурсі «Солодка ялинка своїми руками» отримали в подарунок ширми для лялькового театру, а групи «Пролісок» та «Волошка» за краще оформлення групового приміщення до Нового року отримали сертифікати на суму 500 грн.  На ці кошти було придбано: група «Пролісок» – інформаційно-методичні стенди, група «Волошка» – іграшки.

Також поповнені осередки до сюжетно-рольових ігор: «Кухня», «Перукарня «Оленка», магазин. Куточки пізнавальної діяльності – іграми-пазлами, конструкторами, кубиками мовленнєвого та арифметичного спярмування, дидактичними іграми «Зоопарк», «Домашні тварини».

Завдяки проведеному конкурсу на кращий національний куточок значно в групах  збільшилася кількість експонатів народознавчого спрямування.

До педагогічної ради «Здоров’я дитини багатство країни» педагогами були виготовлені власноруч доріжки здоров’я та нетрадиційне обладнання, що дасть можливість більш цікаво організовувати фізкультурно-оздоровчу роботу.

Усі групові приміщення, зали та кабінети, де проходить організована діяльність із дошкільниками устатковані дитячими меблями: столами та стільчиками, шафами. У музичній залі замінені дитячі стільчики на більш якісні та зручні – дерев’яні.

Завдячуємо нашим батькам за підтримку та дієву допомогу. Саме вашими зусиллями було придбано у групу «Дзвіночок» 27 дитячих стільців, закуплено у групу «Сонечко» нові вішалки для рушників та нові рушнички, встановлено у групу «Колобок» нові вертикальні жалюзі з тканини, замінено на нові у групі «Ромашка» ковдри на дитячі ліжка.

Медичний кабінет забезпечений лікарськими засобами (100%) та медичним обладнанням на 98%.

До оздоровчого періоду в групах «Сонечко», «Краплинка, «Калинка», «Лілія», «Пролісок» було замінено пісочниці на більш сучасні та зручні в користуванні дітьми. Територія закладу облаштована по-сучасному.

 6.Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Для забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільною їх розстановкою завідувач Слюсар А.С. проводить професійний відбір на основі вищої дошкільної освіти та професійних якостей. Заклад стовідсотково забезпечений педагогічними кадрами.

Кількісний склад працівників закладу:

кількість педагогічних працівників – 32

обслуговуючого персоналу – 32

Кількість педагогічних працівників за посадами: завідувач -1, вихователь-методист – 2, вчитель-логопед – 2, музичний керівник – 2, інструктор з фізичної культури -1, вихователів – 23.

Курсова перепідготовка пройшла у 2017-2018 відповідно до плану. З  метою підвищення теоретичного рівня  та  фахової майстерності  педагогів  забезпечувалося своєчасне перебування педагогів на курсах підвищення кваліфікації при СОІППО та відвідування  педагогами методичних об’єднань. При СОІППО підвищили кваліфікацію у 2017 – 2018 навчальному році 6 педагогічних працівників.

У 2017-2018 н. р. в ДНЗ №13 проатестовано 2 педагоги.

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал, а саме:

7.Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та працівників:

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дошкільників.

Харчування дошкільників у закладі здійснюється відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я від 17.04.2006 № 298/227, наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах».

У закладі встановлено 3 разове харчування, наявні меню-вивіски (про денне меню), об’єму страв для дітей раннього та дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування та вихованням культурно – гігієнічних навичок у дітей з боку медперсоналу та адміністрації. Сестрою медичною старшою Єрис А.М. та комірником Ковтун Н.С. постійно контролюється якість продуктів від постачальників, про що свідчить вся наявна документація.

Продукти харчування та продовольчої сировини протягом 2017-2018 навчального року постачались КОРП “Дрібнооптовий”, ФОП Коваленко Н.В.  Комірником Ковтун Н.С. на бази-постачальники своєчасно подавались щомісячні замовлення продуктів харчування та один раз на 2-3 дні уточнені заявки. Аналіз виконання заявок показав, що всі продукти були завезені в повному обсязі. Асортимент продуктів відповідав розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів. Випадків завозу продуктів без супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, недоброякісності продуктів та виявлення нестачі або залишку протягом року не зафіксовано.

Відповідно до примірного двотижневого меню та картотеки страв, затвердженої керівником дошкільного навчального закладу, спільно з кухарем та комірником щодня складалося меню-розклад на наступний день, вчасно погоджувалося та затверджувалося керівником закладу. Сестрою медичною старшою Єрис А.М.  вчасно знімалися проби готових страв; при цьому визначався фактичний вихід страв, їх температура, смакові якості, запах. Закладка продуктів у котел здійснювалася у присутності сестри медичної старшої Єрис А.М.. Помічники вихователів дотримувались санітарних правил при отриманні їжі з харчоблоку: їжу отримували у промаркованому посуді з кришками, у спецодязі.

Вартість харчування 1 дитини в день у закладі склала: групи раннього віку – 18 грн., садові групи – 22 грн. Середній показник виконання натуральних норм харчування склав 60%, у тому числі: ранній вік – 61%, дошкільний вік – 59%. Доплата з місцевого бюджету була використана в повному обсязі і становила 40%.

На основі накопичувальних відомостей обліку витрати продуктів на одну дитину систематично проводився аналіз та корекція виконання натуральних норм харчування. Комірник закладу Ковтун Н.С. постійно проводила моніторинг цін на продукти харчування, своєчасно проводила заміну продуктів харчування, враховуючи їх біологічну цінність. З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь серед дітей здійснювався контроль за умовами зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів і технологією приготування їжі.

Аналіз виконання норм харчування за 2017-2018 навчальний рік показав, що в цілому харчування дітей у закладі здійснювалось наближено до норми, було раціональним, збалансованим, різноманітним. У порівнянні з 2016 роком середній показник виконання норм збільшився по споживанню таких продуктів: олія – 100% (на 11%), картопля – 89% (на 3%), соки – 43% (на 4%), фрукти сушені – 50 %( на 5%).  У 2017-2018 навчальному році на 109% виконано норми споживання  борошна пшеничного, на 115% – крупів, макаронних  виробів, бобових. Але слід зазначити, що зменшився обсяг виконання норм споживання  таких продуктів: м’яса – 63%, на 7%, овочів різних – 55%, на 6%, сиру кисломолочного – 38%, на 18%. Не в повному обсязі виконано норми з таких продуктів харчування: молоко, кисломолочні продукти (43%), риба свіжоморожена (44%), сир твердий (20%).

Основним завданням закладу дошкільної освіти є створення умов для фізичного та психічного благополуччя дітей, попередження фізичних та емоційних перевантажень, травматизму, а також всіх видів захворювань дітей, формування навичок здорового способу життя всіх учасників навчально-виховного процесу, оптимізація роботи з батьками з питань дбайливого ставлення дітей до свого здоров’я.

Вивчення показників стану здоров´я, фізичного, психічного розвитку дітей дошкільного віку є досить важливим, бо від них залежить здоров´я дитини і формування особистості в подальшому.

Щорічно діти шестирічного віку оглядаються лікарями-спеціалістами, періодично здійснює огляд дітей лікар-педіатр Чорна О.О. Результати медичного огляду доводяться до відома батьків вихованців, у разі необхідності діти направляються на дообстеження до лікарів-спеціалістів дитячої поліклініки.

Протягом року сестрою медичною старшою Єрис А.М. з метою профілактики захворюваності проводився огляд дітей в групах, діти оглядалися на педикульоз та коросту, здійснювався контроль за ранковим прийомом дітей в групах раннього віку та дошкільних групах, за проведенням фізкультурно-оздоровчих заходів.

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ЗДО, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території закладу, в спортивній та музичній  залах, в групових кімнатах.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Протипожежна безпека у закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб, створена пожежна дружина. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ЗДО.

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах ( малюнки), які розміщують на тематичному стенді.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям,  позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей

Відповідно документів, що підтверджують соціальний статус сім’ї, в закладі організовано соціальну підтримку та допомогу наступним категоріям:

Моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників 

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці. Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально – виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим. Створені належні умови для здійснення освітньо-виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об’єм роботи, з відповідальністю відноситься до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників.

З метою морального стимулювання кращі педагоги та обслуговуючий персонал за успіхи в роботі нагороджуються грамотами та подяками .

Стан дитячого травматизму

Усі працівники дбають про особисту безпеку і здоров’я та про безпеку і здоров’я дітей у освітньому процесі, в приміщенні та на території закладу, забезпечують належні, безпечні і здорові умови для всебічного розвитку, запобігання нещасним випадкам та захворюванням дошкільників.

У закладі освіти створено систему профілактичної роботи щодо попередження дитячого травматизму. Адміністрація закладу освіти здійснює постійний дієвий контроль за виконанням нормативних документів з попередження дитячого травматизму, збереження життя і здоров’я вихованців. У 2017 році та першому півріччі 2018 року  випадки травматизму в закладі освіти відсутні. На основі довідки лікувального закладу зафіксована одна мікротравма. Статистичні дані про травматизм під час освітнього процесу серед вихованців свідчать, що кількість випадків дитячого травмування у порівнянні з попереднім роком зменшилась (2016 рік – 1 випадок, 2017 рік – 0 випадків, 2018 рік – 0 випадків).

8.Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

Велику роль у забезпеченні результативності та успішності діяльності колективу відіграла тісна співпраця закладу освіти з іншими соціальними інститутами дитинства, зокрема: з Глинською школою-інтернатом, вихованцям якої була надана матеріальна допомога у вигляді канцелярських товарів, що були придбані на кошти під час проведення благодійної ярмарки та зібрані батьками речі для малечі; представники Сумського товариства захисту тварин стали частими гостями садочка, бо спільна турбота про безпритульних тварин – основа благодійного довготривалого проекту «Не будь байдужим, коли чотирилапі у біді», в рамках якого успішно пройшли спільні акції, флешмоби, ярмарки та фотовиставки.

Діти старших груп є постійними відвідувачами народознавчого музею  обласного Центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, де вони мають змогу познайомитися  з експозиціями, старовинними речами, одягом наших прадідів, посудом, розміщеними у музеї.

Уже декілька років поспіль заклад освіти співпрацює з обласним художнім музеєм ім. Н.Онацького, на базі якого цьогоріч успішно пройшло засідання круглого столу «Слобожанський дивокрай бережи, люби, пізнай» за участі наукових співробітників та провідних зберігачів фонду, які детально познайомили педагогів з експозицією виставки «Традиційна народна іграшка Слобожанщини». Велику користь та розвиток пізнавальних можливостей дали педагогічним працівникам відвідані майстер-класи по ознайомленню з прийомами виготовлення народної іграшки з глини «Різдвяні дзвіночки» та ниток «Чудовий коник», які організували викладачі Сумської дитячої художньої школи №2 ім. М.Лисенка, Палацу для дітей та юнацтва, інструктори з трудової адаптації відділення «Спільнота» комунальної установи «Берегиня» (члени спілки майстрів народного мистецтва України).

Міцна дружба єднає дітей і акторів театру ім. Щепкіна та юного глядача.

У рамках проекту “Знайомимося з рідним містом” діти старшого дошкільного віку груп “Бджілка” та “Ромашка” відвідали філію №2 центральної міської бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка та ЗОШ №24, де досвідчені бібліотекарі познайомили дошкільнят зі світом книги.

У відділі літератури з мистецтва бібліотеки ім.Т.Г.Шевченка успішно пройшла виставка дитячих творчих робіт «Таємниці казкового світу» учасників гуртка «Мальовничий дивосвіт» під керівництвом вихователя Бідної С.П.

У рамках Олімпійського тижня діти старшої групи “Ромашка” відвідали КЗ ДЮСШ №2, де мали змогу побачити тренування та виступи вихованців гімнастичної секції. Діти старшої групи “Пролісок” відвідали Водно-веслувальну базу, де їх привітно зутрів тренер-викладач, майстер спорту, чемпіон України з гребного спорту С.Л.Коваленко. Малята мали змогу познайомитися із особливостями цього виду спорту, побачити, де і як тренуються спортсмени, відвідали музей слави, де зібрані численні нагороди, побували в тренажерній кімнаті та басейні.

На базі закладу освіти протягом останніх років успішно проходять педагогічну практику студенти Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка. напрацювання педагогів Бідної С.П., Сударенко І.Л., Старостенко В.А., Слободян Л.В. були успішно рецензовані і рекомендовані до друку та використання в освітньому процесі з дошкільниками фахівцями кафедри дошкільної і початкової освіти Сумського державного педагогічного університету.

З метою забезпечення наступності і перспективності роботи між ЗДО та ЗОШ №24, 27 були складені угоди, відповідно до яких заплановані форми роботи з вихователями та вчителями початкових класів. Вихователі-методисти та педагоги побували в листопаді-місяці на відкритих уроках читання, математики та англійської мови в перших класах ЗОШ №24, 27, стали активними учасниками круглого столу на базі ЗОШ №27 «Наступність: дошкільний заклад – початкова школа», де розглядалися важливі аспекти питань наступності в світлі реформування української школи.

Надзвичайно важливою складовою діяльності закладу освіти є питання співпраці з родинами вихованців, педагогічної просвіти батьків, залучення їх до освітнього процесу. Батьки наших вихованців – активні учасники всіх загальносадових та групових заходів.

У рамках еколого-валеологічного проекту «День природолюба»:

Цікавою та захоплюючою подією Олімпійського тижня стала туристична подорож до лісового масиву  Басівський. Діти разом із дорослими брали участь в естафетах, конкурсах, спортивних іграх та запальних танцях. А завершенням чудового свята став колоритний український куліш.

У рамках Тижня сім’ї у “Купаві” батьки групи “Ромашка” разом із вихователем здійснили захоплюючу подорож у світ мистецтва української вишивки під час майстер-класу «Диво-вишиванка». Надзвичайно захоплююче пройшов майстер-клас “Символ жіночності” для матусь групи “Пролісок”. Креативний молодий вихователь Антоненко Т.О. поділилася секретами зав’язування хустин різними способами.  Обереги із солоного тіста на щастя, на добробут і здоров’я були виготовлені разом з батьками в групі “Волошка” під час майстер-класу “Підкова на щастя”. Лялечки-зернівки виготовили разом із творчими батьками у групі “Незабудка”. Лялечка ввібрала в себе силу нового врожаю, добро, тепло рук і сердець та позитивний настрій.

Тиждень толерантності в «Купаві» зацікавив батьків та дітей виготовленням цікавих та пізнавальних Лепбуків, де вони поділилися враженнями та спогадами від подорожі різними країнами світу.

Справжній “революційний прорив”… саме так можна назвати неординарний підхід до створення невимушеної обстановки для конструктивного діалогу між батьками, педагогами, адміністрацією, практичними психологами. На батьківський зборах з теми “Модернізація підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між закладом та сім’єю», отримавши картку-силует, присутні могли перевтілитися на малюка, завідувача, вихователя чи батьків дитини, і висловити свої думки, поставити запитання чи запропонувати їх вирішення. Надзвичайно вичерпними і аргументованими були відповіді, коментарі, висловлювання завідувача ДНЗ Слюсар Алли Станіславівни щодо бачення партнерських відносин між батьками та ДНЗ. Психологічну оцінку щодо нагальних питань та проблемних ситуацій допомогли вирішити науковець Шаванов Сергій Валентинович, кандидат психологічних наук, старший викладач СОІППО, голова правління клубу Сумський психологічний клуб “Простір творчого зростання”, який був запрошений на цей захід та практичний психолог закладу Вєліканова Тетяна.

День дитячих винаходів увінчався цікавими відкриттями в садочку. Дітьми в супроводі дорослих було відтворено на аркушах та сконструйовано багатофункціональних роботів, споруди майбутнього, намальовано незвичайні літаючі апарати до зірок, виведено сорт квітів-сердечок, винайдено новий спосіб надування повітряних кульок, майже “запатентовано” сорт морозива на основі фруктів. Відповіді на тисячі «чому?» отримали найменші, розглянувши яскравий світ під мікроскопом, таким чином ознайомившись з давнім винаходом вчених.

У рамках проекту «Добрі справи для найменших» реалізовані наші ідеї:

Усі зібрані речі та виручені кошти передані Сумському товариству захисту тварин. Участь кожного із нас у проекті стала неоціненним внеском у спільну справу виховання добрих почуттів по відношенню до тварин.

У «Купаві» успішно пройшло родинне свято, присвячене Дню спонтанного прояву доброти, яке відзначалося 17 лютого. Батьки-актори здивували своїх діточок неймовірною виконавською майстерністю.
Дуже приємно, коли у групах  є тісна співпраця із креативними батьками, яким небайдуже життя у садочку, а найголовніше – виховання моральних цінностей у своїх малюків. Гадаємо, що родинне коло “Купави” ще більше єднатиме наших творчих батьків та педагогів.

Тиждень “Споживай енергію розумно”. Для залучення всіх учасників освітнього процесу до корисної діяльності з питань енерго- і ресурсозбереження був проведений хештег підтримки надійної економіки у сім’ї на сторінках Facebook “#Економимо разом#”. Ми вдячні нашим активним батьками, що приєдналися до такого заходу. Тільки від нас залежить майбутнє нашої країни!

Протягом року батьки активно долучалися до проведення акцій:

Наші батьки разом з дітьми  з душею і теплом надавали допомогу в оформленні групових приміщень до тематичного свята Великдень. Кожна композиція мала свій неперевершений вигляд, творчий акцент з присмаком індивідуального авторського відчуття.

День відкритих дверей у “Купаві” – приємна зустріч, можливість прожити день разом – вихованці, батьки, педагоги та пересвідчитися, що в закладі все віддається малечі.  Свою роботу презентували для батьків на “Бенефісі спеціалістів” музичні керівники, вчителі-логопеди, інструктор з фізкультури, керівник ізостудії. Батьки активно долучилися до роботи майстер-класів: «Арт-платформа «Краса єднає покоління»», «Впроваджуємо европейські стандарти. Альтернативний підхід до гармонійного фізичного розвитку дошкільнят», незабутньою розвагою для родин став ігровий тімбілдінг «Музичний атракціон, караоке». Батьки були активними учасниками освітнього процесу під час проведення інтегрованих занять та режимних моментів.

Спільний проект вихователя Світлани Бідної і талановитих дошкільнят “Купави” був реалізований під час виставки “Таємниці казкового світу”, яка проходила у відділі літератури з питань мистецтва Сумської ЦМБ імені Шевченка. Шанувальниками талантів своїх дітей стали  батьки.

У рамках проведення Тижня довкілля:

Тиждень психології, що впевнено та зворушливо крокував у “Купаві”, дав можливість вихованцям, їхнім батькам та педагогам перейнятися почуттями емоційної насолоди та задоволення. Ранкові хвилини інтерв’ю дали заряд бадьорості не тільки дітлахам, а й їхнім батькам, які повідали таємниці боротьби із поганим настроєм. А наші активні батьки втілили в життя чудову ідею «Вечірнє дозвілля без гаджетів» . Саме в один із вечорів, малюки отримали насолоду від спілкування з батьками без гаджетів.

У “Купаві” організовано і проведено День самоврядування, який був присвячений Міжнародному дню сім’ї. Кожну групу відвідали батьки-представники різних професій: медична сестра, кухар, перукар, інженер-винахідник та інші. Цікаві бесіди, майстер-класи, участь у проведенні занять допомогли дітям глибше дізнатися про професії батьків. У групі “Ромашка” був виготовлений родинний лепбук. У групах “Дзвіночок”, “Колобок”, “Ягідка” батьки провели цікаві заняття з малюками, в групах “Незабудка” і “Барвінок” – долучилися до рухливих ігор, а в старшій групі “Пролісок” – спекли печиво-подарунок для батьків різних професій. Тісна співпраця з батьками – радість для малят та користь у їх вихованні.

З метою створення позитивно-конструктивної атмосфери взаємодії всіх учасників освітнього процесу ефективно, цілеспрямовано проходило спілкування через Інтернет-мережу, Фейсбук, сайт садочка з питань освітньо-виховного процесу, оформлення виставок: «Ми – спортивна сім’я», «Олімпіада в малюнках», «Еко-ярмарок», «Солодка ялинака своїми руками», «Ми відповідальні за тих, кого приручили», «Безпека очима дитини», «Мандрівка країною Економіки», «Мир в Україні – мир на землі», «Для Вас захисники», «Зимова казка»; фотовиставки: «Спортивні досягнення «Купави», «Мальовничі куточки України», «Чарівні барви рідної землі», «Фото-репартаж про літнє оздоровлення», “Почуття, що роблять нас людьми”.

9.Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

         На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 № 109/2008, постанови кабінету міністрів України від 30.11.2011 №1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органанх виконавчої влади», в закладі заведений журнал обліку особистого прийому громадян.

За минулий 2017-2018 навчальний рік кількість усних звернень громадян  склала  26. Перелік питань, з якими зверталися громадяни наступні:

 Щотижня ведеться прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо.

На власному Інтернет сайті закладу створена відповідна сторінка, на якій відвідувачі мають змогу залишити своє повідомлення, звернення, запитання чи пропозицію. Кожне звернення не залишається поза увагою адміністрації.

Вся робота «Купави» – це спільні зусилля, плідна співпраця керівника, адміністрації, колективу, батьківського загалу. Гадаю, що зроблено всього було дуже багато. Все це задля наших малюків, щоб їм було затишно, комфортно, позитивно, щоб казкова країна під назво «Дитинство» залишила в душах дітлахів найсвітліші спогади й найкращі враження.

Роботу керівника за минулий навчальний рік Ви можете оцінити за двома категоріями «задовільно», «незадовільно». Питання виноситься на голосування.

Попереду літо. Бажаємо яскравих і неповторних подорожей, незабутніх вражень, гарного відпочинку! Наші двері завжди відчинені. З новим позитивним настроєм – до нових звершень!

Презентація доповіді:

https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=c3d3e24a039c10e1&page=view&resid=C3D3E24A039C10E1!111&parId=C3D3E24A039C10E1!103&app=PowerPoint

Нормативно-правові акти, які регулюють питання отримання благодійних внесків і пожертв в установах і закладах освіти

1. Закон України «Про освіту» (витяг) (стаття 3  , стор. 2)
2. Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації”
3. Бюджетний Кодекс України ( стор. 20-24)
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 « Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» ( стор. 25-27)
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 659 «Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання» ( стор. 28-32)
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08. 1998 № 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт»
7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 №440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу ( стор. 36-41)
8. Лист Міністерства освіти і науки України від 15.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»
9. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.04.2012 № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків»

10. Лист Міністерства освіти і науки , молоді і спорту України від 28.11.2013 № 1/9-848 “Методичні рекомендації з питань організації діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах”.