20 березня – Міжнародний день щастя

       podiya03-04Пропозицiю щодо вiдзначання Мiжнародного Дня Щастя, висунуту представниками королiвства Бутан, одноголосно пiдтримали всi 193 члена асамблеї. Таке рiшення прийняла Генеральна Асамблея ООН на своїй останнiй сесiї.

     Дата святкування була обрана не випадково. 20 березня – День весняного сонцестояння, коли день дорiвнює ночi и сонце свiтить однакову кiлькiсть часу практично на всiй територiї земної кулi. Таким чином, цей день символiзує рiвне право на щастя кожного мешканця Землi.

     В резолюцiї ООН говориться про те, що «прагнення до щастя є основоположною метою людського iснування», а також про «необхiднiсть визнання цiєї мети у мiжнароднiй полiтицi». У цьому зв’язку варто вiдзначити, що Королiвство Бутан, iнiцiювавше появу нового свята, вже давно проголосило щастя у якостi основної мети державної полiтики.