Положення про конкурс

Положення про міський конкурс

«Природа і навчає, і виховує»

I. Загальні положення

Управління освіти і науки Сумської міської ради, Інформаційно-методичний центр та Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді оголошують міський конкурс «Природа і навчає, і виховує».

II. Актуальність теми

Сьогодні екологічна oсвітa та виховання як в Україні, так i в усьому світi, є одним з найважливіших навчально-виховних завдань сучасності. Сучасний дошкільний навчальний заклад є першою сходинкою збагачення дітей знаннями про природне оточення. Цілеспрямований процес формування відповідального ставлення дошкільників до природи в усіх видах навчальної, суспільно-корисної діяльності та спілкування з природою складають сутність екологічної освіти й виховання, які конкретизують і поглиблюють основну
мету – формування екологічної культури особистості.

III. Мета та завдання

Мета: оптимізація екологічного виховання дітей дошкільного віку; виявлення інноваційних форм і методів роботи вихователів ДНЗ щодо формування у дітей екологічної культури; поширення кращого педагогічного досвіду.

Завдання:

• залучити педагогів та вихованців дошкільних навчальних закладів до збереження та оздоровлення природного середовища;

• виявити та розповсюдити кращий досвід, традиції, інновації в організації та проведенні екологічного виховання в дошкільних навчальних закладах;

• формувати природничо-екологічну компетентність дошкільників.

ІV. Учасники конкурсу

До участі в міському конкурсі «Природа і навчає, і виховує» залучаються педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів вихованці та їх батьки.

V. Організація конкурсу

Конкурс проводиться у двох номінаціях:

– звіт про екологічне виховання дітей у ДНЗ. Звіти подаються у друкованому та електронному варіантах у вигляді портфоліо, буклетів, фотоальбомів, проектів тощо;

– творчі роботи з природного матеріалу з теми «Рідна моя Україна» виконані вихованцями разом з батьками та педагогами.

Результати своєї роботи учасники представляють оргкомітету до
20 лютого 2015 року за адресою: 40024 м. Суми, вул. Харківська 13, Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, т. 32-49-73.

VІ. Критерії оцінювання конкурсу

– актуальність та новизна;

– системність і цілісність екологічної роботи в закладі;

– використання нетрадиційних методичних прийомів;

– змістовність проведення практичної екологічної роботи з вихованцями;

– наявність екологічної стежки, кабінету екологічної освіти тощо;

– якість оформлення конкурсних матеріалів.

VІI. Нагородження переможців

За підсумками конкурсу визначаються переможці міського конкурсу «Природа і навчає, і виховує», які нагороджуються грамотами управління освіти і науки Сумської міської ради та подарунками.