Світ захоплень

Гурткова робота в нашому садочку

gurt001-1Кожен педагог у «Купаві» знає, що одним із шляхів реалізації індивідуального підходу на практиці є залучення своїх вихованців до гурткової роботи. Це дає змогу своєчасно і найповніше рокзрити природний потенціал кожної маленької особистості на основі її власних потреб, інтересів, нахилів. Саме гурткова робота допомагає максимально наблизити освітні впливи до природної сутності, вікових та індивідуальних особливостей розвитку кожної дитини.
Вирішальним чинником у залученні дошкільників до гурткової роботи вважаємо принцип природовідповідності. gurt002Тому всі спеціалісти закладу уважно вивчають природні задатки, індивідуальні траєкторії розвитку кожного майбутнього відвідувача гуртка. Систематично спостерігаючи за кожною дитиною в різних життєвих ситуаціях, налагоджуючи з нею довірчі стосунки та дружнє особистісне спілкування, фахівці мають змогу отримати необхідні емпіричні відомості про дитячі вподобання, здібності та можливості.

Вивчивши бажання та інтереси вихованців, запити їхніх батьків, проаналізувавши наявне розвивальне середовище, кадрове забезпечення, колектив закладу вирішив визначитись на таких гуртках, а саме:

 

Графік роботи гуртків

Назва гуртка День тижня Час роботи Подробиці
понеділок 15.10 детальніше
середа 15.10 детальніше
середа 15.15 детальніше
“Джерельце”
четвер 15.10 детальніше
“Чарівна казка”
 вівторок  15.10 детальніше