Положення про конкурс

Положення
про міський конкурс«Оптимізація озеленення території дошкільних
навчальних закладів»

I. Загальні положення
Управління освіти і науки Сумської міської ради, Інформаційно- методичний центр проводять міський конкурс «Оптимізація озеленення території дошкільних навчальних закладів».
II. Актуальність теми
Зелені насадження навколо навчальних закладів виконують поліфункціональне призначення: санітарно-гігієнічне, захисне, архітектурно- художнє, протипожежне, рекреаційне, навчально-виховне.
Планування, проектування та створення дендраріїв, розаріїв, рокаріїв тощо має спиратися на досвід інтродукції та акліматизації рослин у дендропарках та ботанічних садах України, а також на правила садово-паркової архітектури. На жаль, на території більшості навчальних закладів насадження формувалися здебільшого стихійно з переважанням плодових садів, які нині втратили своє призначення, тому потребують реконструкції, оновлення, оптимізації з урахуванням екологічних умов території навколо навчального закладу.
III. Мета та завдання
Мета: оптимізація озеленення території дошкільного навчального закладу з використанням досвіду сучасних технологій ландшафтного будівництва; аналіз сучасного стану, можливостей і перспектив озеленення закладів освіти шляхом створення дендрарію та інших форм озеленення на території дошкільного навчального закладу з використанням сучасних технологій ландшафтного дизайну; обмін досвідом з означеного питання.
Завдання:
• ознайомитися з науковими принципами та елементами ландшафтного дизайну та садово-паркового мистецтва, які доцільно використати на території ДНЗ (ландшафтні групи, бордюри, кам’янисті гірки тощо) за літературними даними та з досвіду функціонуючих у місті дендропарків та ботанічних садів;
• організувати посадку дерев, кущів, квітів на території закладу та подати опис проведення посадкових робіт (кількість і склад учасників акції, перелік видів рослин, фотоматеріали).

IV. Учасники конкурсу
До участі в міському конкурсу «Оптимізація озеленення території дошкільних навчальних закладів» залучаються вихованці, педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів.
V. Організація конкурсу
Конкурс проводиться в два етапи:
• заочний – учасники конкурсу готують звіти про озеленення закладу, які мають супроводжуватись якісними фотоматеріалами. На титульній сторінці обов’язково зазначити повну назву закладу та прізвище, ім’я, по батькові завідувача, контактний телефон.
Результати своєї роботи учасники представляють оргкомітету до 20 вересня 2014 року в Інформаційно-методичний центр.
• очний – огляд озеленення території дошкільного навчального закладу членами журі відбудеться з 25 по 26 вересня 2014 року.
VIII. Нагородження переможців
За підсумками заочного та очного етапів конкурсу визначаються переможці міського конкурсу «Оптимізація озеленення території дошкільних навчальних закладів», які нагороджуються грамотами управління освіти і науки Сумської міської ради та подарунками.