Купава інформує

Відповідно до пп.4) п.80 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ №1187 від 30 грудня 2015 року (в редакції постанови КМУ від 10 травня 2018 року №347) заклад освіти або його структурний підрозділ повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень.

Заклад дошкільної освіти при організації освітнього процесу налаштований на врахування індивідуальних особливостей та потреб дітей з уповільненим чи швидким темпом розвитку, певними інтересами й уподобаннями, приналежністю до різних етнічних груп та культур, що спілкуються різними рідними мовами. Батьки та педагоги можуть зробити свої корисні внески в розвиток закладу, разом з дітьми пережити радість співучасті й співтворчості та реалізувати свій природний потенціал.

До послуг дошкільнят та родин функціонування груп компенсуючого типу, де виховуються малята з порушенням мовлення. Вчителі-логопеди та практичний психолог закладу надають корекційно – розвиткові послуги дітям, які потребують такої допомоги.

Інклюзивна група в садочку відсутня.

 Ознаками безперешкодного доступу до будівель, групових приміщень, закладів дошкільної освіти та безпеки пересування для маломобільних груп населення є: безпроблемне пересування на візку по території закладу (рекомендована висота бордюрів пішохідних шляхів на ділянці становить 2,5 – 4 сантиметри); доступний заїзд до приміщень: відсутність порогів, наявність пандусів (за наявності технічних можливостей, які не перешкоджають пересуванню інших дітей); наявність означення місцезнаходження (піктограми). Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщується у місці, доступному для візуального сприйняття дорослим, що супроводжує дитину.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами відсутні. Це пояснюється низкою причин: споруда будівлі закладу перебуває в експлуатації вже понад сорок років; фінансове забезпечення перебудови порогів з добудовою пандусів відсутнє.

Ліцензований обсяг здобувачів освіти – 280.

Інформація про фактичну кількість здобувачів освіти Сумського ДНЗ №13 “Купава”