Методичні рекомендації

Пам’ятка для вихователів

«Особливості використання народних рухливих ігор із словесним супроводом»

ДАЛІ                                                                                                                  01.10.2018

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Методичні прийоми, які можна використовувати для виховання працелюбності як базової якості особистості

Кожен метод і прийом повинен сприяти і набуттю знань про працю і вихованню поваги до людей праці і вихованню працелюбності. В педагогічній діяльності доцільно використовувати наступні методичні прийоми, які сприятимуть реалізації основних завдань трудового виховання та виховання працелюбності:
1. Показ вихователя.
2. Пояснення.
3. Спостереження за працею дорослих.
4. Екскурсії (в ДНЗ і за межами).

ДАЛІ                                                                                                                       21.12.2017
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

                                         

                                                                 Методичні рекомендації

1111111111щодо проведення заняття з фізичної культури влітку

У теплу пору року всі заняття з фізичної культури проводяться на спортивному майданчику у першій половині дня. Для занять можна добирати практично всі фізичні вправи та ігри, які пропонує програма з фізичної культури для кожної вікової групи.
Під час проведення занять на свіжому повітрі у повній мірі використовують вправи, спрямовані на розвиток витривалості, зокрема: біг, стрибки, рухливі та спортивні ігри, естафети. Ці вправи сприяють розширенню функціональних можливостей серцево-судинної та дихальної систем, удосконаленню діяльності центральної нервової системи, а отже сприяють загальному зміцненню здоров’я та збільшенню працездатності організму.

ДАЛІ                                                                                                                                                   01.06.2017

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

                                            Методичні рекомендації

Безымянный 999999999999Організація та проведення свят та розваг в ДНЗ”

       Однією із складових художньо-естетичного розвитку дитини є музична і театралізована діяльність. Освітньо-виховний процес залучення дітей раннього і дошкільного віку до скарбниці вітчизняного і світового музичного мистецтва в умовах ДНЗ необхідно здійснювати у різноманітних формах організації музичної діяльності.

ДАЛІ                                                                                                                                                20.04.2016

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ПАМЯ’ТКА ДЛЯ ПЕДАГОГІВ
«ВИДИ Й ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ»

Визначені в Базовому компоненті орієнтири формування предметно-практичної компетенції досягаються планомірним здійсненням освітніх завдань щодо розвитку, виховання, навчання дітей і змістового наповнення їхньої праці, окреслених чинними програмами. Насамперед важливо вчасно й систематично залучати вихованців до таких видів праці:
– самообслуговування;
– господарсько-побутової;
– праці в природі;
– ручної (художньої).

ДАЛІ                                                                                                                                                       14.04.2016

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

3333333333333

Пам’ятка для вихователів «Організація ігрової діяльності упродовж дня»

Пам’ятка складена відповідно Листа МОН України від 16.08.2010 року №1/9-563 «Методичні рекомендації МОН України «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного закладу»», Листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 26.07.2010 року №1.4\18 – 3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у ДНЗ»

ДАЛІ                                                                                                                                                 08.04.2016

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Пальчикові ігри з дітьми:

ДАЛІ                                                                                                                                                   12.12.2015

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГІВ  «ДИНАМІЧНІ ФОРМИ РОБОТИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ»

igri002Щоденні колективні заняття з фізичної культури. Структура занять, зміст кожної структурної частини залежить від закономірностей працездатності організму дитини (поступовість підвищення рівня працездатності, пік і зниження). Заняття проводяться двічі на тиждень у залі, тричі — на свіжому повітрі.

Міні-заняття. Проводяться на прогулянках з однією дитиною, двома або десятьома. Це різновид самостійної діяльності, проте під пильним контролем вихователя. Проводяться міні-заняття з дітьми, у яких хороші досягнення в руховій сфері, і з тими, які відстають. Тривалість — 5— 75 хв. Під час проведення міні-занять слід дотримуватися послідовності, чергування високого та низького рівня рухової активності.

 ДАЛІ                                                                                                                                                   01.12.2014

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊