Консультації

Консультація “Педагогічний супровід художньо-продуктивної діяльності: ігрові методи та прийоми”

Актуалізація творчого потенціалу зростаючої особистості, формування її культури, зокрема й художньо-естетичної, є одним із важливих завдань освіти дітей дошкільного віку на сучасному етапі. За висновками В.Давидова, О.Запорожця, О.Леонтьєва, В.Мухіної, закладання фундаменту особистості, її культури, формування первинної системи моральних цінностей відбувається в період дошкільного дитинства. Державним стандартом дошкільної освіти одним із ґрунтовних завдань визначено формування особистісної культури дитини на основі відкриття їй світу культури, залучення до нього і його творчого освоєння. Базовий компонент дошкільної освіти спрямовує зусилля батьків, педагогів, психологів на розвиток творчого потенціалу дитини, що має свої особливості в дошкільному дитинстві, на своєчасне підтримання досягнень індивідуальної своєрідності неповторного життєвого шляху дитини, забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини в дошкільні роки. Одна з обов’язкових освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти “Дитина у світі культури” засвідчує, що належний і оптимальний рівень соціально- особистісного розвитку дитини може бути забезпечений за допомогою формування в неї чуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвитку творчих здібностей, формування, з-поміж інших, художньо- продуктивних навичок. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної й художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу і продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ і форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

ДАЛІ                                                                                                                          15.12.2018

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Консультація “Як застосовувати мнемотехнічні прийоми в групах компенсуючого типу”

Для вчителів-логопедів не секрет, що у більшості дітей з мовленнєвими порушеннями різної складності поряд з порушеннями компонентів мовленнєвої системи відзначається низька концентрація уваги, обмежені можливості її розподілу; знижена вербальна пам’ять, страждає продуктивність запам’ятовування. Вони забувають складні інструкції, елементи і послідовність завдань. У деяких дітей низька активність пригадування поєднується з обмеженими можливостями розвитку пізнавальної діяльності. Також присутня низька мотивація та відсутність відповідних навичок для полегшення засвоєння нової інформації. Загальновідомо, що у дітей 5-7 років права півкуля, відповідальна за уяву, розвивається у людини швидше за ліву, яка відповідає за аналітичне та логічне мислення. Саме в цей час можна почати використовувати деякі методи та прийоми мнемотехніки. Незвичні форми роботи з використанням яскравих образів та схем допоможуть швидко та надовир запам’ятати потрібну інформацію.

ДАЛІ                                                                                                                    01.11.2017

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ДІТИ у період кризи та збройного конфлікту
Рекомендації педагогам та батькам

Журнал “Дитячий садок” №3, 2016
Психологи схильні вважати, що теми війни чи смерті — не для дошкільного дитинства, і обговорювати Тх із дитиною чи групою дітей не варто. Та коли малюки самі є ініціаторами розмов із дорослими, маємо з особливою увагою відгукнутися на них. Дитину потрібно уважно вислухати, зрозуміти джерело інформації, емоції. Під час бесіди дорослий повинен всіляко прагнути «навести порядок» у міркуваннях дитини, вселити їй почуття захищеності.

 ДАЛІ                                                                                                                                               23.02.2016

 ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

Консультація “Організація дитячої діяльності в природознавчому осередку”

Значення куточка природи в розвитку дитини. Куточок живої природи у дитячому садку – одна з найнеобхідніших умов наочного і дієвого ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. Дитячі спостереження під час екскурсій чи заняття у кімнаті мають короткочасний характер. У куточку живої природи діти можуть упродовж усього дня підходити до тварин і рослин, роздивлятися їх, проводити за ними тривалі спостереження. У дітей розширюються конкретні знання про природу. При ознайомленні з живими об’єктами у дошкільнят розвивається спостережливість, інтерес до природи. Під час догляду за мешканцями куточка природи у дітей формуються трудові навички і такі цінні якості як любов до праці, бережливе ставлення до живого, відповідальність за доручену справу.

ДАЛІ                                                                                                                                                  01.12.2015

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Консультація “Створення спеціальних осередків у групових кімнатах для дітей дошкільного віку”

Розвивальний простір (природна, культурна, соціальна складові, простір власного “Я” групової кімнати передбачає створення спеціальних осередків. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу самостійно обирають їх кількість та наповнення.

10.06.2015

  ДАЛІ

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Консультація “Використання методики та ігор М. Монтессорі”

У дитячому саду Монтессорі день починається з вільної роботи. Діти приходять в групу, самостійно роздягаються і вибирають, чим вони сьогодні займатимуться. Вихователь зустрічає дітей, обов’язково протягуючи кожному руку для вітання, і потім, вже в класній кімнаті, терпляче спостерігає вільний вибір ними матеріалу для занять. Хтось починає прати сукні для ляльок, хтось поливає квіти. Хтось розкладає на килимку кольорові таблички, нанизує намисто. Меле в маленькому млині зерно. Вчиться пришивати гудзики. Якщо вихователь помічає, що дитина вперше узяла матеріал для роботи, він пропонує малюкові алгоритм дії з цим предметом. Іноді діти отримують дуже короткий і конкретний триступінчатий урок. А іноді вчитель мовчки показує спосіб роботи з матеріалом.

ДАЛІ                                                                                                                                                 01.05.2015

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Консультація “Мовленнєві витинанки: вигадуємо казку”

Казка – найпопулярніший вид усної творчості серед дітей. З нею пов’язане життя кожного із нас. Ми захоплюємося мужністю, умілістю її героїв, сумуємо і хвилюємося разом з ними. Вона захоплює й полонить серця не лише дітей, а й дорослих.
Реальне й вигадане гармонійно поєднуються в казці, зачаровує дитину на все життя красою народного слова.
Казок на світі є багато
І веселих і сумних
І не можемо прожити
У дитинстві ми без них.
Нетрадиційна робота з казкою в дошкільному віці є одним із видів роботи з ТРВЗ. Нетрадиційно – це означає навчити дітей оригінально, незвично, по своєму не лише сприймати зміст, але і творчо переробляти хід розповіді, вигадувати різні кінцівки, вводити непередбачувані ситуації, змішувати декілька сюжетів в один, допомагати героям вийти з складної ситуації та ін.

ДАЛІ                                                                                                                       28.04.2015

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Консультація “Трудове виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема сучасності”

Праця — дуже складне явище, в якому розкривається ідейний, емоційний, розумовий, естетичний, психологічний, творчий смисл людського життя, виховання й самовиховання.
В. Сухомлинський

Працелюбність як загальнолюдська моральна якість
Працелюбність — риса особистості, що засвідчує готовність брати участь у суспільно корисній діяльності й досягати високих стандартів якості.
Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає:
Праця — діяльність людини; сукупність цілеспрямованих дій, що потребують фізичної або розумової енергії та мають своїм призначенням створення матеріальних і духовних цінностей.
Працьовитий — який сумлінно ставиться до роботи; роботящий, звиклий до праці; який виконує корисну роботу.
Працьовитість — властивість за значенням працьовитий.
Працелюб — людина, яка любить працю, старанно, ревно, із запалом працює.
Працелюбний — який любить працю, вміє добре працювати.

ДАЛІ                                                                                                                                                04.03.2015