Завідувач інформує

 

Нормативні акти

Положення про дошкільний навчальний заклад

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-п

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.05.2013 №435 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0990-13

Спільний Лист Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України № 1/9-500/№ 04.01.16/28103 від 29.09.2014 «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутніобов’язкові профілактичні щеплення»

ЛИСТ

 

Питання щодо залишення дітей 6-річного віку у дошкільному закладі

 

У ст. 12 Закону України «Про дошкільну освіту» зазначено, що відповідно до потреб громадян України створюються дошкільні навчальні заклади (ясла-садок) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, де забезпечуються догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Нормативними документами, зокрема Державними санітарними нормами та правилами «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я від 01.08.2013 № 678, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2013 № 1370/23902, визначено, що перебувати у дошкільному навчальному закладі до 7 років можуть діти не готові до шкільного навчання за медичними або психолого-педагогічними показниками.
У п. 14.16. та у додатку 20 до Санітарних правил вказано, що визначення функціональної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у першому класі загальноосвітнього навчального закладу передує вступу до школи і проводиться шляхом проведення медико-педагогічного контролю відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.

ДАЛІ

Пільги учасникам АТО щодо перебування їхніх дітей у дошкільному навчальному закладі

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ ІІ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 30 грудня 2015 року № 199- МР
м. Суми

Про затвердження Порядку забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції

З метою соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції, відповідно до міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016 – 2018 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24.12.2015 року № 148 – МР, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції (додається).
2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2016 року.
3. Рішення Сумської міської ради від 13 січня 2015 року № 3935-МР «Про забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок міського бюджету дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, та дітей загиблих батьків під час проведення антитерористичної операції» вважати таким, що втратило чинність.
4. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків.

Міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Данильченко А.М.

Додаток
до рішення Сумської міської ради «Про затвердження Порядку забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції» від 30 грудня 2015 року № 199 – МР