План роботи

ПЛАН РОБОТИ
Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 13 «Купава»
Сумської міської ради
на 2020 – 2021 навчальний рік

Зміст плану

РОЗДІЛ І Аналіз роботи закладу за 2019-2020 навчальний рік
РОЗДІЛ ІІ Завдання на 2020-2021 навчальний рік та оздоровчий період
РОЗДІЛ ІІІ Методична робота з кадрами
3.1. Підвищення педагогічної майстерності
3.2. Удосконалення професійної творчості
3.3. Робота творчої групи
3.4.Самоосвіта
3.5. Педагогічні ради
3.6. Психолого-педагогічні консиліуми
3.7. Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників
3.8. Діагностика, моніторингові дослідження
РОЗДІЛ ІV Вивчення стану організації життєдіяльності дітей
РОЗДІЛ V Організаційно – педагогічна робота
5.1.Робота з батьками
5.2. Співпраця зі школою
5.3. Взаємодія з установами, організаціями
5.4. Загальні заходи для дітей
РОЗДІЛ VІ Робота методичного кабінету
РОЗДІЛ VІІ Адміністративно-господарська діяльність
7.1. Загальні збори колективу
7.2. Наради при завідувачу
7.3. Украплення матеріально-технічної бази заклад
7.4. Заходи з пожежної безпеки
7.5. Заходи по охороні праці
7.6. Заходи з цивільного захисту
ДОДАТКИ
Медична робота
План проведення масових заходів, дійств музично-естетичного циклу
План спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів
План роботи учителів-логопедів
План роботи практичного психолога
Гурткова робота

Розділ І

Аналіз діяльності дошкільного навчального закладу
за 2019-2020 навчальний рік 

Зміни, що відбуваються в дошкільній освіті, у зв’язку з реформою освітньої галузі, знаходять своє відображення та регулюються відповідними законодавчими документами : закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення «Про дошкільний навчальний заклад», Базовий компонент дошкільної освіти і обрані освітні програми, Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), лист Міністерства освіти і науки України «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році», лист Міністерства освіти і науки України від 19.04.2018 № 1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти», лист МОН України від 02.07.2019 №1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році». Вони визначають основні тенденції розвитку дошкільної освіти, розкривають організаційно-змістові характеристики оновлення дошкільної освіти на сучасному етапі, об’єктивують існуючі проблеми та шляхи їх розв’язання.

Пріоритетний напрям діяльності закладу –  еколого-валеологічний. Під час освітньої діяльності  в нашому закладі природа відкривається перед дитиною як жива лабораторія, де можна спостерігати і вивчати життя її мешканців, як відповідна школа, в якій успішно можна оволодіти елементарними правилами поведінки, вміннями та навичками розумного використання природи, примноження та охорони її багатства.

У  2018/2019  навчальному  році  заклад дошкільної освіти відвідувало  399 дітей. У закладі  функціонувало 14  груп. Із них:  3 групи раннього  віку,  2  групи  молодшого  дошкільного  віку,   3 групи  середнього дошкільного  віку, 4 групи старшого дошкільного віку, 2 групи компенсуючого типу.

Згідно із запитами батьків за 10,5- годинним режимом працювали 13 груп, за 12-годинним – 1 група.

Адміністрація закладу проводить належну роботу щодо створення умов для підвищення кваліфікаційного рівня педагогів. У цьому навчальному році при  Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили кваліфікацію 7 педагогічних працівників: Олійник О.Г., Кривушенко Т.Д., Васильцова О.М., Осташова І.П., Мінаєва Л.М., Бідна С.П., Леон В.В.

На базі закладу успішно пройшли педагогічну практику 8 студентів 2, 3, 4 курсів: Сумський  державний  педагогічний  університет  ім. А.С. Макаренка – 6, Глухівський національний  педагогічний університет  ім. О. Довженка – 1 студент, Глухівський педагогічний коледжу ім. О. Довженка – 1.

Вихователь закладу Ткаченко Г.П. здобула другу вищу освіту (спеціальність «Вихователь дошкільного закладу. Інструктор з фізкультури») в Глухівському національному педагогічному університеті ім. О. Довженка.

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності освітньо-виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяла активна участь педагогів дошкільного закладу в методичній роботі міста. Вихователі всіх груп систематично відвідували методичні об’єднання, що відбувалися в  закладах  дошкільної освіти міста № № 1, 8, 12, 14, 17, 18, 22, 26, 27, 36. Запозиченим досвідом ділилися з колегами під час творчих звітів на педагогічних годинах. Це сприяло впровадженню в практику роботи закладу інтегрованої медіаосвіти, спрямованої на збалансований та інтелектуальний розвиток особистості дитини; забезпеченню освітнього процесу на принципах наступності ЗДО- початкової школи в умовах реформування освіти.

Колектив закладу має значні здобутки та досягнення з питань підвищення освітнього рейтингу і професійної майстерності педагогів, обміну досвідом роботи на міжнародному, всеукраїнському, обласному та міському рівнях.

Завідувач Слюсар А.С. на високому професійному рівні провела педагогічний дискус з проблеми «Ціннісні орієнтації у сфері дошкільної освіти України та Німеччини: подібне, дотичне, відмінне» (за результатами поїздки до м. Дортмунд)  під час обласної панорами педагогічних ідей «Світ довкілля 2018», яка відбулася 18 грудня 2018 року на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Алла Станіславівна стала активним учасником семінару для керівників закладів дошкільної освіти м. Києва, який проходив 6 листопада 2018 року в м. Києві. Під час засідання секції «Автономний заклад» Алла Станіславівна зі своїми завідувачами-колегами (ЗДО № № 8, 18) детально розкрила тему «Особливості перехідного періоду до автономії ЗДО. З досвіду роботи закладів дошкільної освіти Сумської міської ради», де висвітлила питання планування, розподілу видатків у комунальних закладах, складання та використання кошторису, ведення бухгалтерського обліку дитячого садка.

Вихователі закладу стали активними учасниками Шостих обласних читань з Гуманної Педагогіки, які проходили на базі Лебединського педагогічного коледжу з проблеми «Чисті думки творять дива».

Педагоги ведуть активну діяльність у сфері професійного навчання й обміну досвідом роботи на спеціалізованих курсах. Так, завідувач Слюсар А.С., вчителі-логопеди Осташова І.П., Старостенко В.А. брали активну участь у Фестивалі освітніх технологій «Перспектива – Суми 2019» з проблеми модернізації дошкільної, шкільної освіти на основі впровадження сучасних педагогічних, психологічних та ефективних оздоровчих технологій.

У лютому 2019 року на базі закладу була проведена авторська педагогічна майстерня Рагозіної  В.В., кандидата педагогічних наук, провідного наукового співробітника лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України з проблеми: «Інноваційна технологія формування образного мислення, сприймання та обговорення творів образотворчого мистецтва з дітьми старшого дошкільного віку», в якій активну участь брали педагоги раннього та старшого дошкільного віку.

Багатим досвідом роботи з організації літнього оздоровлення поділилася вихователь-методист нашого закладу Шабер Н.О. – «Методичний супровід організації та проведення літнього оздоровлення в закладах дошкільної освіти» – на нараді для вихователів-методистів «Організація літнього оздоровлення в закладах дошкільної освіти», яка відбулася на базі Сумського ДНЗ №19 «Рум’янек».

У грудні 2018 року на базі закладу для інструкторів з фізкультури міста Суми було вдало організоване та проведене на високому професійному рівні інструктором з фізкультури Якубою Я.В. методичне об’єднання “Забезпечення високої якості дошкільної освіти шляхом використання інтерактивних технологій на заняттях з фізкультури”. На заході був здійснений обмін досвідом роботи із київськими колегами (Паливода Ганна, директор ЗДО №33 та Данілович-Курочкіна Вікторія, інструктор з фізкультури ЗДО №33). Виступ фахівця-психолога Босенко Вікторії з даної теми дав дієву допомогу для професійної діяльності інструкторам з фізкультури щодо використання інтерактивних ігор.

Висвітлення роботи закладу у пресі, у фахових виданнях є характерною рисою створення іміджу закладу. Педагоги садочка мають значні здобутки та напрацювання з питань ефективної організації освітнього процесу на основі впровадження інноваційних технологій, з якими можна ознайомитися на шпальтах всеукраїнських, обласних та міських фахових видань.

Матеріали завідувача Слюсар А.С. про поїздку до м. Дортмунд (Німеччина) були опубліковані на сторінках журналу «Дошкільне виховання» №11, 2018 під назвою «З перших уст», нарис-інтерв’ю  в газеті  «Панорама» №49, 5-15 грудня 2018, допис про організацію ЦЗ в закладі  на сторінках газети ІМЦ «Педагогічне перо» – «Купава» на варті безпеки!» (№29, 2019).   Стаття вихователя Бідної С.П. з використання інноваційних технологій в образотворчій діяльності надрукована в збірнику матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дошкільна освіта: від традицій до інновацій» СДПУ ім. Макаренка  (листопад, 2018), стаття «Паперовий дивосвіт витинанки» – у Всеукраїнській педагогічній газеті  «Дитячий садок. Мистецтво» (№7, 2018). Конспект ігрового квесту інструктора з фізкультури Якуби Я.В. «Ми збираємось в похід, обійдемо цілий світ» розміщений на сторінках Всеукраїнської педагогічної  газети «Фізкультура і спорт» (червень, 2018), стаття вчителя-логопеда Осташової І.П. «Використання мультимедійних технологій на логопедичних заняттях» – в інформаційному науково-методичному журналі «Освіта Сумщини» СОІППО №1 (41), 2019. Події благодійної ярмарки в рамках проекту «Добрі наміри для всіх» транслювалися телеканалом UA: Суми під час телевізійного випуску «На часі новини».

 

Розділ ІІ

Завдання діяльності педагогічного колективу

 на 2019/2020 навчальний рік

 

На виконання  Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення  Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, листа МОН України від 02.07.2019 №1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році», виходячи з аналізу роботи дошкільного навчального закладу за 2018/2019 н. р., ураховуючи підсумки освітньої роботи за минулий навчальний рік, педагогічний колектив дошкільного навчального закладу спрямовує свою діяльність у 2019/2020 навчальному році на вирішення наступних завдань:

 

Розділ ІІІ
Методична робота з кадрами
3.1. Підвищення педагогічної майстерності

Проблемний семінар «Сучасні педагогічні підходи  до розвитку особистості дитини на ранніх етапах онтогенезу»

Мета: презентувати сучасні педагогічні підходи до розвитку особистості дитини на ранніх етапах онтогенезу, розкрити концептуальні положення гуманно-особистісного підходу та шляхи його впровадження в практичній роботі з дітьми раннього віку.

Модеративний семінар «Безпека життєдіяльності: формуємо навички в дошкільників на основі ціннісного ставлення до Природи,  Культури,  Людей і Самого Себе»

Мета: підвищити рівень поінформованості педагогів щодо вироблення у свідомості дошкільників стереотипів безпечної поведінки в життєвому середовищі.

Консультації:

 

1. Забезпечуємо вільний вибір діяльності вихованців за допомогою розвивально- предметного середовища.

2.Упроваджуємо програмно-методичний комплекс за освітньою програмою «Впевнений старт» на основі діяльнісного підходу в організації освітнього процесу.

3. Ігрова діяльність дошкільників: сучасний формат.

4. Компетентнісне навчання і партнерська взаємодія: уникаємо помилок.

5.Психологічна культура педагогів у стосунках із членами родин.

6.Шляхи оптимізації комунікативно-мовленнєвої активності дітей дошкільного віку інтерактивними та ефективними методами мовленнєвої роботи.

7.Інтернет-технології «нетворкінг» в освітній діяльності закладу.

8. Комунікативна компетентність педагога: допомагаємо адресно.

Відкриті перегляди:

До педрад

Створення в закладі дошкільної освіти предметно-просторового розвивального середовища – запорука становлення і розвитку повноцінної, творчої самодостатньої особистості дитини.

Інтегроване заняття з пріоритетом логіко-математичного розвитку «Завдання із Королівства LEGO»

Експериментально- дослідницька діяльність «Юні дослідники природи,

Вас чекають захопливі пригоди».

«Партнерська взаємодія  «дитина-педагог-батьки» –  складова проєктної діяльності в умовах сучасного розвитку дошкільної освіти»

Інтегроване заняття з пріоритетом соціально-морального розвитку. « Казка світ пізнати допоможе».

Комплексне заняття. « Де гра, там і радість»

Школа молодого вихователя «Шлях до майстерності»

Засідання 1.
1. Ознайомлення з нормативно-правовими документами в системі дошкільної освіти.
2. Напрям діяльності ДНЗ, вимоги педагогічної етики, традиції тощо.
3. Мікродослідження з теми «Запити і потреби нових педагогічних працівників».
4. Діагностування педпрацівників з метою визначення рівня їх підготовленості, запитів, інтересів, можливостей.
Засідання 2.
1.Перспективне планування освітньо-виховної роботи.
2. Ділова гра «Індивідуальні передумови успішної діяльності вихователя з дошкільнятами».
Засідання 3.
1. Інтерактивна гра «Відкритий мікрофон».
2. Ділова гра «Термінологічний ланцюжок».
3. Перегляд документації педагога.
Засідання 4.
1. Круглий стіл «Дитячий садок – школа моральності».
2. Творчий портрет вихователя.
Самоосвіта
1.Обговорення новинок науково-методичної літератури, періодичних видань
2.Взаємовідвідування занять між колегами
3.Ведення щоденників самоосвіти
4.Проведення презентацій творчих знахідок педагогів
5.Проведення організаційних нарад із метою ознайомлення з нормативно-правовими документами, державними стандартами в системі дошкільної освіти.

Педагогічні ради

І

Аналіз освітньої роботи ЗДО за 2018/2019 н. р. та завдання діяльності педагогічного колективу на 2019/2020 навчальний рік.

1. Про обрання секретаря педагогічної ради на 2019\2020 навчальний рік.

2. Про аналіз освітньої роботи ЗДО за 2018/2019 н. р. та завдання діяльності колективу  на 2019/2020 навчальний рік (доповідь Слюсар А.С., завідувача).

3. Про ознайомлення із матеріалами серпневої конференції педагогічних працівників 2019 року (інформація Шабер Н.О., вихователя-методиста).

4. Обговорення Листа МОН України від 02.07.2019  № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році», листа МОН України від 26.06.2019 №1\9-409 «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019\2020 н. р. (інформація Кривушенко Т.Д., вихователя-методиста).

5. Про план роботи ЗДО на 2019\2020 навчальний рік.

5.1. Про  завдання розвитку дошкільної освіти у становленні Нової української школи (інформація Шабер Н.О., вихователя-методиста).

5.2 Про  шляхи співпраці із сім’єю на основі проектної діяльності (інформація Слюсар А.С., завідувача).

5.3 Про заходи створення предметно-просторового розвивального середовища (інформація Шабер Н.О., вихователя – методиста).

5.4 Про участь в інноваційному освітньому проекті Всеукраїнського рівня за темою «Становлення і розвиток особистості на ранніх етапах онтогенезу» та  Міжнародному проекті «Сприяння освіті» (інформація Кривушенко Т.Д., вихователя – методиста).

6. Про перелік освітніх програм, відповідно до яких здійснюватиметься освітній процес у групах (інформація Шабер Н.О., вихователя – методиста).

7. Про орієнтовний розподіл навчально-пізнавальних занять; види та форми плану освітньої роботи (методичні рекомендації Шабер Н.О., вихователя-методиста).

8. Про організацію гурткової роботи (інформація керівників гуртків).

9. Про затвердження єдиного дня проведення педагогічних годин (інформація Слюсар А.С., завідувача).

ІІ

Створення в закладі дошкільної освіти предметно-просторового розвивального середовища – запорука становлення і розвитку повноцінної, творчої самодостатньої особистості дитини.

1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Про вимоги та умови організації сучасного предметно-просторового розвивального середовища в ЗДО, яке забезпечує ефективне формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності. Методичний лекторій. 

3. Про дитячу творчість, як умову формування особистості з інноваційним мисленням, здатної до самореалізації. Психологічний аукціон.4. Інновації німецьких колег на освітянських теренах «Купави». «Ранок радісних зустрічей, наповнений позитивними емоціями та відчуттями». Презентація досвіду роботи вихователів.

5. «Моє розуміння поняття «розвивальні умови предметно-просторового середовища групової кімнати та інших приміщень ЗДО». Ділова гра.

6. Довідка «Доцільність організації предметно-просторового розвивального середовища в групах  раннього віку».

ІІІ

Партнерська взаємодія  «дитина-педагоги – батьки»  –  складова проектної діяльністі в умовах сучасного розвитку дошкільної освіти

1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Про проектну діяльність у ЗДО, як педагогічний аспект вдалого поєднання різних форм і методів діяльності педагогів, дітей та їхніх батьків.                        Міні-лекторій.

3. Про використання в практиці роботи закладу досвіду німецьких дитсадків: педагоги і батьки – партнери.       Інформаційний дискус.

4. Про реалізацію проектної діяльності в закладі на основі партнерської взаємодії. Презентація досвіду роботи педагогів.

5. Про створення психологічно комфортних умов для партнерської взаємодії.          Психологічний ринг.

6. Довідка «Стан організації освітньої роботи щодо впровадження проектної діяльності в середньому дошкільному віці».

ІV

Підсумки роботи за 2019/2020 навчальний рік.

1.Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2.Аналіз виконання завдань плану закладу.

3.Аналіз рівня засвоєння дітьми знань, умінь і навичок у 2019/2020 навчальному році.

4.Аналіз стану фізкультурно-оздоровчої роботи. Стан  захворюваності дітей за навчальний рік.

5.Результати роботи творчих груп.

6.Обговорення пріоритетних завдань роботи ЗДО на 2020-2021 навчальний рік та індивідуальних завдань педагогам.

7.Творчі звіти педагогів про результати освітньо-виховної роботи з дітьми у 2019/2020 н.р..

8.Робота закладу у літній оздоровчий період 2020 р.

Психолого-педагогічні консиліуми

Адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного закладуПсихолого-педагогічний супровід дітей з вадами мовлення

Підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі

3.7. Курсова перепідготовка

та атестація педагогічних працівників

 

з/п

Назва заходу Термін виконання Відповідальний Відмітка

про виконання

Атестація
1. Видати наказ по ДНЗ:

«Про затвердження атестаційної комісії на 2019/2020 н. р.»

До

20.09.2017

Завідувач

Слюсар А.С.

2. Скласти план засідань атестаційної комісії на 2019/2020 н. р. Вересень Завідувач

Слюсар А.С.

3. Затвердити списки педагогічних працівників, які атестуються До

20 жовтня

Вихователь-методист

Шабер Н.О.

4. Затвердити графік роботи атестаційної комісії До

20 жовтня

Вихователь-методист

Шабер Н.О.

5. Вивчити систему роботи  педагогів, що атестуються у 2019-2020 н. р. Протягом року Члени атестаційної комісії
6. Провести атестацію педагогічних працівників:

Кривушенко Т.Д.,

Шабер Н.О.,

Бідна С.П.,

Мінаєва Л.М.,

Балицька К.О.,

Леон В.В.,

Олійник О.Г.,

Мокренко О.О.

Березень Завідувач

Слюсар А.С.

7. Ознайомити атестованих і педагогічний колектив з результатами атестації Квітень Завідувач

Слюсар А.С.

 

 

 

3.8. Діагностика, моніторингові дослідження

з/п

Назва заходу Термін виконання Відповідальний Відмітка

про виконання

1. Діагностика

Рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за основними освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти

Жовтень,

січень,

травень

Вихователь-методист, вихователі груп старшого дошкільного віку,

практичний психолог

 
2. Моніторинг

·       рівня розвитку дітей раннього віку

·       рівня розвитку дітей молодшого дошкільного віку

·       рівня розвитку дітей середнього дошкільного віку

·       рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку

 

 

Жовтень

січень,

травень

 

Вихователь-методист, вихователі груп раннього та дошкільного віку,

практичний психолог

 

 
Розділ ІV
Вивчення стану життєдіяльності дітей

Зміст контролю Вид контролю Групи Термін виконан-

ня

Форми підведення підсумків Відпові-

дальні

Вивчити стан організації життєдіяльності дітей групи компенсуючого типу відповідно до Базового компонента дошкільної освіти Комплексний Група

середнього дошкільного віку «Незабудка»

Грудень До наказу

 

Завідувач,

вихователі-методисти

 

Вивчити стан організації життєдіяльності дітей молодшого дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти Комплексний Група

молодшого  дошкуль-ного віку

«Волошка»

Березень До наказу

 

Завідувач,

вихователі-методисти

 

Доцільність організації предметно-просторового розвивального середовища в групах раннього віку Тематичний Групи раннього віку «Колобок», «Ягідка», «Краплинка» Листопад Довідка до педради Завідувач,

вихователі-методисти

 

Стан організації освітньої роботи щодо впровадження проектної діяльності в середньому дошкільному віці Тематичний Групи середнього

дошкільного віку

«Бджілка», «Ромашка», «Пролісок».

Січень Довідка до педради Завідувач,

вихователі-методисти

 

Підготовка до нового навчального року Оперативний Всі вікові групи Серпень До наказу Завідувач,

вихователі-методисти

Стан проведення свят, розваг Оперативний Музичні керівники, інструктор з фізичної культури Жовтень,грудень,

березень, травень

Інформа-

ція на нараді при завідувачу

Завідувач,

вихователі-методисти

Стан організації харчування Оперативно-наглядовий Харчоблок, комора, групи Щомісячно Інформа-

ція на нараді при завідувачу

Завідувач,

вихователі-методисти

МПК на заняттях з фізичної культури Оперативний Всі вікові групи Щомісяч

но

Інформа-

ція на

педгодину

Завідувач,

вихователі-методисти, лікар-педіатр

Рівень адаптованості дітей до умов дитячого садка Оперативний Групи раннього та молодшого віку Жовтень Інформа

ція на

педгодину

Завідувач,

вихователі-методисти

Стан ведення документації відповідно до Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних

закладах

Оперативно-наглядовий Працівники закладу Вересень, квітень Інформа-

ція на нараді при завідувачу

Завідувач, вихователі-методисти

 

Стан звукової культури і граматичної будови мови у дітей у відповідності до віку Оперативний Групи середнього дошкільного віку Квітень Інформа-

ція на

педгодину

Вчителі-логопеди
Вивчення рівня обізнаності дітей, сформованості в них умінь і навичок відповідно до програмових вимог Оперативний Всі вікові групи Вересень,січень,

квітень

Інформа-

ція на

педраду

Завідувач, вихователі-методисти

 

Готовність дітей до навчання у школі Підсумковий Старші групи Квітень Інформа-

ція на

педраду

вихователі-методисти,

практик-

ний психолог

Вивчити рівень педагогічної майстерності та стан освітньо-виховної роботи вихователів, що атестуються, виконання рекомендацій щодо атестації Оперативний Всі

вікові групи

Щомісячно Інформа

ція на

педраду

Завідувач, вихователі-методисти

 

Виконання вимог нормативних документів, які регламентують діяльність дошкільного закладу Оперативний Всі

вікові групи

Щомісячно Інформа

ція на нараді при завідувачу

Завідувач, вихователі-методисти

 

Розділ V
Організаційно-педагогічна робота
5.1. Робота з батьками

Загальні батьківські збори

Державна політика в галузі освіти щодо провідної ролі сімї у вихованні дітей.

Мета: спонукати батьків  до об’єднання зусиль з педагогами для досягнення позитивних результатів у тісній взаємодії членів родин та батьків.

 1. Гармонійна взаємодія закладу дошкільної освіти із сім’єю- запорука щасливого дитинства.
 2. Роль сім’ї у всебічному розвитку дитини.
 3. Міні лекція «Формування світогляду дитини в умовах сімейного виховання».
 4. Інтерактивна вправа «Експрес-інтерв’ю».
 5. «Батьківська скринька» – поради, пропозиції батьків.

2. Консультації для батьків

 1. Пізнай себе та дитину. Готуємо дитину до нових умов життя в ЗДО.
 2. Ідеї гуманістичного виховання. Як допомогти дитині соціалізуватися в доросло-дитячому колективі.
 3. Шляхи подолання капризів і впертості у дитини.
 4. Мовленнєвий етикет у родині.
 5. Позитивний приклад відносин у родині – запорука освіти сталого розвитку
 6. Формування споживчої культури у дітей.

3. Консультації спеціалістів для батьків

 1. Створюємо безпечний простір для дитини вдома.
 2. Що таке «правильна вимова» або як навчити дитину розмовляти.
 3. Чи притаманна дитині креативність. Розвиток творчих здібностей засобами музики у старших дошкільнят.
 4. «Білі плями” сімейного виховання.
 5. Організація ігрової діяльності вдома, насиченої пізнавальними завданнями.
 6. Насильство в сім’ї: шляхи запобігання. Булінг – досліджуємо, запобігаємо..
 7. Готуємо дітей до школи. Що це означає.
 8. Українська народна іграшка в житті сучасної дитини.

7. Групові батьківські збори

Ранній вік

1.Роль середовища в розвитку дитини.

2.У садочок із радістю. Як запобігти ускладнень адаптації дитини до умов дошкільного закладу.

Молодший вік

1.Завдання виховання та навчання дітей на 2019/2020 н. р. у світлі програми «Українське довкілля».

2.«Я дорослішаю».  Психологічно-вікова характеристика розвитку дітей 4-го року життя.

Середній вік

1.Завдання виховання та навчання дітей на 2019/2020 н. р. у світлі програми.

2.Особливості психологічного і фізичного розвитку дитини 5-го року життя.

Старший вік

1.Батьківський всеобуч «Завдання виховання та навчання дітей на 2019/ 2020 навчальний рік у світлі програми.

5.2. Співпраця зі школою
Укласти угоди про співпрацю із Сумською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №24.
Екскурсія з дітьми випускних груп ДНЗ територією школи.
Круглий стіл «Особливості роботи з шестирічками в ДНЗ та школі. Як полегшити процес адаптації дошкільних умов».
Круглий стіл «Узгодження та затвердження плану взаємодії ДНЗ і ЗОШ на новий навчальний рік».
Зустрічі вчителів початкової школи з батьками вихованців старших груп на батьківських зборах.
Організація взаємовідвідування: уроків у першому класі вихователями.